Genhusning

Igennem årene har AlmenNets medlemmer arbejdet med genhusning og formidling under renoveringssager i mange afskygninger. Vi har samlet det hele her.

Med mange renoveringssager, følger naturligt mange genhusningssager.

Alle medarbejdere i en boligorganisation, der har stået med en genhusningsproces ved hvor svært det er og hvor mange ting, der kan gå galt. Projektledelse, jura, økonomi, beboerkommunikation og håndtering, intern koordinering og alt derimellem - det gælder om, at holde tungen lige i munden.

Derfor har AlmenNets medlemmer også taget emnet op i forskellige afskygninger henover årene. På denne temaside finder du alle de projekter, som er relevante for dig, der skal i gang med en genhusningssag.

Projekter

Oversigt over de relevante projekter

Oversigt over de samlede værktøjer

Gennem projekterne er der udviklet en række værktøjer, videoer, eksempler og viden, som kan kvalificere dine valg i forbindelse med en genhusningssag.

Vejledning

 • AlmenVejledning: Genhusning eller ej?
 • AlmenVejledning: Genhusning
 • AlmenHæfte: Dine rettigheder ved genhusning
 • AlmenVejledning: Piktogrammer - idéografisk kommunikationsredskab til byggesager

Viden

 • En omfattende dataanalyse på tværs af 180 almene genhusningssager fra 2016 til 2021.
 • En teoretisk entreprenørvurdering af omkostningerne forbundet med en renovering med og uden genhusning.
 • En omfattende undersøgelse af de helbredsmæssige og sociale forhold, som bygherre må forholde sig til, når der genhuses eller ej.

Cases og eksempler

 • Et casekatalog med erfaringer fra 22 almene genhusningssager fra hele landet.
 • Vilkår for genhusning, KAB
 • PowerPoint præsentation for byrådet, Riddersborgparken
 • PowerPoint præsentation for byrådet, Riddersborgparken
 • Håndtering af genhusning, Avedøre Stationsby Nord
 • Arbejdsgang til flyttesager i genhusning på ulige numre, KAB
 • Arbejdsgang for genhusninger, Avedøre Stationsby Nord
 • Tidslan for renovering, afd. 1 Boligforeningen Ringgården
 • Procesplan, afd. 1 Boligforeningen Ringgården
 • PowerPoint til organisationsbestyrelsesmøde, Betty Nansens Allé
 • Notat vedr. boligstøtte under genhusning, KAB
 • Information om genhusning, Stadionkvarteret
 • Spørgsmål og svar til renovering i afdeling 1, Boligforeningen Ringgården
 • Overblik over genhusningsmuligheder, afdeling 1, Boligforeningen Ringgården
 • Beboerinfo, Riddersborgparken
 • PowerPoint præsentation, Nørrevang
 • PowerPoint præsentation til dialogmøde, Stadionkvarteret
 • Plancher til dialogmøde, Stadionkvarteret
 • Power point præsentation beboermøde, Betty Nansens Allé
 • Genhusningsskema, Stadionkvarteret
 • Indkaldelse til genhusningsbesøg, Lyngbyen
 • Rykker for genhusningsbesøg, Lyngbyen
 • Ønsker ikke genhusningsbesøg - opsigelse, Lyngbyen

Værktøjer og skabeloner

Planlægning og proces

 • En pædagogisk planlægningsmodel til dig, der skal gennemføre en genhusning, samt en planche der illustrerer processen i sin helhed.
 • Overblik over beboere 
 • Status over genhusninger 
 • Flytteskema
 • Godkendelsesprocedure ved helhedsplaner
 • Procesbeskrivelse: ’Beslutningsprocessen – Set med beboernes øjne’. 

Økonomi

 • En budgetmodel, der bidrager til et øget overblik over din genhusning samt et eksempel på brugen af den i praksis.

Varslingsbreve og kommunikation

 • Varsling om ophør af tidsbestemt lejemål
 • Opsigelse ved permanent genhusning
 • Fraflytningsvarsling ved midlertidig genhusning
 • Udbetaling af flyttegodtgørelse
 • Udbetaling af godtgørelse for tæpper eller andet indbo
 • Kommunikationsstrategi
 • Ofte stillede spørgsmål
 • Oplysning om genhusningssamtale
 • Indkaldelse til genhusningssamtale
 • Spørgeskema til beboere vedr. genhusning
 • Interviewguide til beboersamtale vedr. genhusning
 • Genhusningstilbud
 • Ja tak til bolig - brev
 • Huskeliste ved flytning - permanent genhusning
 • Huskeliste ved flytning - midlertidig genhusning
 • Varslingsbrev med piktogrammer: 6 ugers varsling: Rydning af kælder
 • Varslingsbrev med piktogrammer: 3 dages varsling: Opstart af arbejder i boligen
 • Varslingsbrev med piktogrammer:: Klarmelding: Boligen kan tages i brug
 • 2 slags postkort med huskeliste – Midlertidig og Permanent genhusning.

Præsentationer

 • PowerPoint-skabelon, som boligorganisationer kan bruge til forberedelse af informationsmøder med beboere om genhusning

Aftaler og vilkår

 • Aftale om genhusning i mindre bolig
 • Aftale om midlertidig brug af lokaler
 • Aftale om valg af midlertidig eller permanent genhusning
 • Aftale om boligvalg – blive boende i kontraktbolig eller permanent genhusning
 • Aftale om egen løsning

Film

 • Værd at vide om permanent genhusning
 • Værd at vide om midlertidig genhusning
 • Værd at vide om renovering uden genhusning

Alt om renovering

Vidste du, at vi også har en temaside specifikt om renovering?

Igennem årene har AlmenNets medlemmer arbejdet med renovering og formidling under renoveringssager i mange afskygninger. Vi har samlet det hele her.

Renovering