Vil du være samarbejdspartner?
Vil du være samarbejdspartner?

Vi forbinder viden

At løse de samme udfordringer hver for sig? Det giver ikke mening. I AlmenNet tror vi på kraften i partnerskaber, hvor vi sammen skaber og spreder projekter, der har stor betydning for den almene sektor.

Kontakt os for at indgå partnerskab

Vores mål

Hos AlmenNet er vi mere end ”bare” en udviklingsforening; vi er et knudepunkt. Vi forbinder viden fra både vores egne og medlemmernes projekter og andre brancher og organisationer.

Vores mål er at gøre sektoren skarpere og klar til fremtidens udfordringer.

Viden i Centrum
I AlmenNet skaber vi bro mellem viden og praksis. Vi sørger for, at den seneste viden fra medlemmernes projekter bliver delt, så den kan komme i anvendelse i hele den almene boligsektor – og byggebranchen generelt.

Samarbejde er nøglen
Vi tror på, at vi sammen kan opnå mere. I AlmenNet indgår vi i produktive partnerskaber med henblik på at udvikle projekter, der kan fremtidssikre sektoren. Uanset om det er innovation indenfor byggeri, sociale tiltag, eller bæredygtige løsninger, ser vi samarbejde som nøglen til fremgang.

Mødesteder med mening
AlmenNets arrangementer - fra udviklingsdage til konferencer - er skabt for at inspirere og skabe rum for erfaringsudveksling. Her samles branchens aktører – både almene og andre - for at drøfte, dele og udvikle.

Fælles mål
Når fonde og organisationer ønsker at skabe udvikling indenfor en bestemt ramme, træder AlmenNet til som en kompetent samarbejdspartner. Vi hjælper med at bringe projekterne til live gennem det rette match mellem fonden og de almene boligorganisationer.

AlmenNet er en spirekasse for projekter, der fremtidssikrer almene boligområder til gavn for beboere, samfundet og planeten.

Vil du være med?

Indgå i et partnerskab med AlmenNet og lad os sammen forme fremtidens almene boligsektor.

Kontakt