Om AlmenNet
Om AlmenNet

Hvem er vi

AlmenNet er en nysgerrig udviklingsforening med 59 almene boligorganisationer, der til sammen repræsenterer 85 procent af de almene boliger i Danmark. Og det forpligter at være en del af et økosystem, hvor så mange slår rødder.

Udvikling drevet af medlemmerne

Som forening er AlmenNet sat i verden for at sikre udvikling.

Ikke bare som ord på papir - men udvikling, der er levedygtig i de almene boligområder. Som kan opleves, bruges og leves.

Kernen i AlmenNet er brugerdreven innovation. Vores boligorganisationer påtager sig en proaktiv rolle, skaber forandring og lærer gennem fælles udviklingsprojekter.

AlmenNets primære mål er at udvikle og implementere bæredygtige løsninger, som adresserer fremtidens udfordringer i det byggede miljø og de almene boligområder. 

Vores projekter kulminerer ofte som håndgribelige vejledninger, udstyret med praktiske værktøjer, for at dele viden og fremme samarbejde.

 

Se udviklingsprojekter

Vores rødder

AlmenNet blev etableret den 20. november 2007, med inspiration fra Landsbyggefonden og Realdanias initiativ "Fremtidssikring af ældre almene boligbebyggelser".

Vi startede som et laboratorium for dette projekt, men på grund af stærk opbakning fra branchen, besluttede vi at fortsætte rejsen uafhængigt.

Foreningen

AlmenNets medlemmer


Foreningens medlemmer driver udviklingen igennem netværksmøder, seminarer, ERFA-grupper og gennem fælles udviklingsprojekter.

AlmenNet har aktuelt 59 medlemsorganisationer. Tilsammen repræsenterer de over 490.000 boliger - ca. 85% af alle almene boliger.

Hvem er vores medlemmer?

 

I AlmenNet samler vi viden, værktøjer og innovative projeker fra sektoren og boligområderne,
så du let kan stå på skuldrene af andres indsatser.

Som medlem får du: 

  • Viden og gode historier fra boligorganisationerne- og selskaberne
  • Nye projekter og udvikling på tværs af sektoren
  • Inspiration og håndgribelige vejledninger til dit arbejde
  • Gratis og relevante arrangementer og webinarer for branchen

Vil du være medlem af AlmenNet?

Lad os sammen forme fremtidens almene boligsektor.

 

Kontakt os

Innovationsprincipper

AlmenNet arbejder med otte innovationsprincipper i projektudviklingen. 

Hvad mener vi med vores 8 principper?

Ledelse

AlmenNets ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og et forretningsudvalg.

Repræsentantskabet
Repræsentantskabet udgør øverste myndighed i AlmenNet. Alle AlmenNets medlemsorganisationer indgår i repræsentantskabsgruppen.

Foreningens repræsentantskab samles hvert år i november til det årlige møde, som vælger bestyrelsen og udstikker kursen for foreningens virke.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 6-9 medlemmer, som vælges blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens drift og aktiviteter.

Læs mere om bestyrelsen
MØD OS
MØD OS

AlmenNets sekretariat

Kontakt

Vores seneste nyheder

Det er de almene boligområders fremtid, der optager AlmenNet.