• Byggeri og renovering Projektledelse, Genhusning og formidling

Piktogrammer til byggesager

Et idéografisk kommunikationsredskab til byggesager

Status

Afsluttet

Udgivelsesår

2015

Projektejer

AL2Bolig

Samarbejdspartnere

Boligkontoret Danmark

Støttet af

Landsbyggefonden

Projektdeltagere

Se alle
Tania Andersen, AL2Bolig Gitte Weien, Boligkontoret Danmark Allan Werge, AL2Bolig

Kontaktperson

Tania Andersen

Kommunikationschef

tga@al2bolig.dk

60294141

Status

Afsluttet

Udgivelsesår

2015

Projektejer

AL2Bolig

Samarbejdspartnere

Boligkontoret Danmark

Støttet af

Landsbyggefonden

Projektdeltagere

Se alle
Tania Andersen, AL2Bolig Gitte Weien, Boligkontoret Danmark Allan Werge, AL2Bolig

Kontaktperson

Tania Andersen

Kommunikationschef

tga@al2bolig.dk

60294141

Om projektet

I trafikken, i svømmehallen eller på skovturen er det let at forstå, hvad vi skal gøre, hvor og hvornår, da vi her har et fælles billedsprog. ”Billeder, piktogrammer, tegn og figurer er en fortælling, og de er effektive, fordi de er nemme at affotografere; uanset evner og nationalitet kan budskabet forstås”, forklarer projektleder Tania Andersen, og spørger retorisk: ”Hvorfor ikke overføre dette til de almene boligorganisationer, når de skal kommunikere, informere og varsle under fx byggesager?”

Derfor har AL2bolig og Boligkontoret Danmark udviklet et nyt billedsprog, der kan guide beboerne trygt igennem en byggesag. En varslingsprocedure i billeder, der vha. piktogrammer, tegn og figurer fortæller, hvad der sker, og hvornår det sker. Denne nye ideografiske varslingsprocedure skal understøtte den i Lejeloven beskrevne skriftlige varslingsprocedure.

Projektet er særligt interessant i forhold til almene boligområder, der f.eks. skal have gennemført en helhedsplan. ”Langtfra alle kan læse dansk, og det kan være særlig svært at gøre information om byggeri og varslinger forståelige. Det gør projektet både relevant og værdiskabende, da det sigter mod at kunne bruges generelt”, fortæller Tania Andersen, der i det daglige er leder af AL2boligs kommunikationsafdeling.

Al2Bolig er lige nu i gang med en kæmpe renoveringsopgave af boligafdelingen Langkærparken i Tilst, Aarhus vest. ”Vi oplever af og til frustration fra både beboere og medarbejdere, når modtagerne af informationen omkring renovering ikke opfatter afsendernes budskaber. Nu har vi fået et godt kommunikationsredskab, som kan lette forståelsen og bidrage til at skabe en god oplevelse for såvel beboere som de professionelle”, slutter Tania Andersen.

Projektet indeholder

Vejledning, piktogrammer og varslingsbreve

På baggrund af projektet er der udarbejdet et ideografisk kommunikationsværktøj, der gør det lettere for bygherrer at få sine budskaber igennem til beboerne under en byggesag. Projektet og værktøjerne sigter mod større byggesager, der omfatter:

  • arbejder i boligen
  • arbejder der kræver bad- og toiletvogne
  • arbejder der kræver genhusning
  • arbejder i forbindelse med adgangsveje til boligen

Piktogrammer
Her kan du hente alle piktogrammer i en samlet pakke.

Ekstra kommentarer
Du kan også hente en liste med de kommentarer til piktogrammer, der er testet på kolleger og beboere, men ikke af Epinion.

Brevskabeloner - varsling, jura og piktogrammer
Her kan du hente brevskabeloner med brug af piktogrammer på de juridisk krævende og de mest væsentlige i forhold til varsling af beboere under byggesager.

Rapport om test af piktogrammer
Piktogrammerne er blevet testet via en kvalitativ undersøgelse gennem interviews med en bred gruppe af beboere, i samarbejde med analyse- og rådgivningsvirksomheden, Epinion. Efterfølgende blev piktogrammerne tilrettet i forhold til testresultatet. 

 

"

Når håndværkerne skal ind i beboernes boliger, opstår der desværre ofte situationer, hvor både bygherre og beboere står frustrerede tilbage, fordi kommunikations-kløften er for stor


Projektleder Tania Andersen

 

Fakta
Fakta

Vidste du...

at der er lavet en lille film om vejledningen, som du kan se her.