• Byggeri og renovering Genhusning og formidling, Projektledelse

Vejledning til genhusning

Hjælp til genhusning i en renoveringssag

Status

Afsluttet

Udgivelsesår

2015

Projektejer

KAB

Samarbejdspartnere

Se alle
Silkeborg Boligselskab AAB BL - Danmarks Almene Boliger Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Støttet af

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Projektdeltagere

Trine Trampe, KAB

Kontaktperson

Trine Trampe

trt@kab-bolig.dk

3363 1184

Status

Afsluttet

Udgivelsesår

2015

Projektejer

KAB

Samarbejdspartnere

Se alle
Silkeborg Boligselskab AAB BL - Danmarks Almene Boliger Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Støttet af

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Projektdeltagere

Trine Trampe, KAB

Kontaktperson

Trine Trampe

trt@kab-bolig.dk

3363 1184

Om projektet

Alle medarbejdere i en boligorganisation, der har stået med en genhusningsproces ved hvor svært det er og hvor mange ting, der kan gå galt. Derfor har nogle erfarne medarbejdere fra KAB lavet et projekt, der skal inspirere og hjælpe ansatte i de almene boligorganisationer til at sikre en genhusningsproces, der styrker boligafdelingen, frem for det modsatte.

 

 

Genhusning er et projekt i sig selv 

Planlægning af et genhusningsforløb kræver derfor som al anden projektledelse en god organisatorisk forankring, tydelig kommunikation, struktur i projektledelsen samt ikke mindst respekt for situationen.

AlmenVejledning i genhusning er baseret på erfaringer fra en række forskellige boligor­ganisationer og tænkt som inspiration til dette samt hjælp til tolkning af lovgivningen. Vejledningen er derfor ikke en facitliste til genhusning, men et sted hvor der kan hentes erfaring fra andre genhusningsprojekter, og der er en masse gode inspirationskilder.

Projektet indeholder

SKABELONER TIL GENHUSNINGSPROJEKTER

Der er udarbejdet en række skabeloner i forbindelse med vejledningen. Skabelonerne er lavet i Word eller Excel, så de kan downloades og tilpasses til jeres genhusningsprojekt. Vær opmærksom på, at skabelonerne i stort set alle tilfælde bør tilrettes, da de kan indeholde tekst, der er overflødig eller irrelevant for jeres projekt.

Ved tilretning af skabelonerne skal der tilføjes tekst i de firkantede klammer [ ], og al rød tekst skal enten slettes eller rettes til og laves sort.

Skabelonerne kan hentes som en samlet zip-fil herunder.

GENHUSNINGSPROJEKTEKSEMPLER

Genhusningsprojekterne, der har bidraget til vejledningen, har stillet eksempler fra deres arbejde til rådighed som inspiration for andre. Selv om det primært er ment som inspirationsmateriale, kan der frit kopieres fra materialet, og de bidragsydende projekter står også til rådighed for uddybning og sparring. Du kan læse mere om disse projekter og deres erfaringer i vejledningen.

Eksemplerne kan hentes som en samlet zip-fil herunder.

 

"

Noget af det der slog mig, var hvor hårdt det er for folk at flytte fra deres hjem


Genhusningskonsulent

Fakta
Fakta

Vidste du...

at Værdibyg har lavet en relevant vejledning med værktøjer og inspiration til at organisere, planlægge og gennemføre arbejdet med beboere. Den finder du her:

Gå til Værdibygs vejledning