Fremtiden
Fremtiden

Hvad bringer fremtiden?

Som almen bygherre, må man forholde sig til fremtidens behov, krav og løsninger. Her kan du finde viden, værktøjer og inspiration til, at arbejde med fremtiden.

Fremtiden

Samfundet forandrer sig hele tiden og i dag langt hurtigere end tidligere.

En rivende samfundsud­vikling skaber nye vilkår og udfordringer for det enkelte menneske, men i høj grad også for virk­somheder og organisationer. Det gælder også i den almene sektor.

I løbet af de seneste år er det jævnligt blevet gentaget, at en af de vigtigste opgaver for de almene boligorga­nisationer lige nu er at fremtidssikre den almene boligmasse, så man kan imødekomme den frem­tidige boligefterspørgsel.

Vi ved ikke, hvad fremtiden bringer, og hvis vi gjorde, ville opgaven med at fremtidssikre de al­mene boliger være noget lettere. Det eneste, vi med sikkerhed ved, er, at vi ikke ved nok, og at vi fremover sandsynligvis skal gøre noget andet end det, vi gør i dag.

Fordi vi ikke ved, hvad fremtiden bringer, betyder det ikke nødvendigvis, at vi bare skal afvente og se, hvad der sker. Tværtimod.

Her på sitet...

...finder du inspiration til, hvordan du kan danne dig et overblik over det vi ved, og det vi må undersøge.

Listen er ikke - og bliver aldrig - udtømmende, men kan bruges, som inspiration til, at afdække væsentlige forhold inden du planlægger dit næste byggeri eller renovering.

 

 

Demografisk udvikling

Befolkningsfremskrivning, som styringsredskab

Hvor stor er befolkningen om 30, 40 eller 50 år? Og hvor mange ældre er der til den tid?

Statistikken om befolkningsfremskrivning tager udgangspunkt i den nuværende befolkningsstruktur i Danmark, herunder antal fødte, døde, ind- og udvandrede.

Befolkningsfremskrivningen kan fordeles efter bl.a. kommuner, køn, alder og herkomst.

Læs mere

Personaer

I projektet Fremtidens almene bolig fra 2017 er der værktøjer til, hvordan man i almene boligorganisationer og afdelingsbestyrelser kan arbejde med fremtidens udfordringer ved hjælp af personaer.

En persona er en form for arketype på en beboer. Det er et billede, der forsøger at udtrykke en gruppe beboere gennem en beskrivelse af et menneske eller en familie, der kunne eksistere i virkeligheden.

Læs mere

Almene data

Statistikker. Temaundersøgelser. Selvbetjeningsløsninger. Det er blot et udpluk af de ydelser, som Landsbyggefonden udarbejder og skarpsliber. Til brug for parterne i den almene sektor.

På AlmeneData kan du få en forsmag på alle de data, som ligger tilgængeligt via Landsbyggefonden. 

Det er en ren skattekiste!

Læs mere

Værktøjer

Kend de nuværende forhold

Vandet stiger

Gå til KAMP mod vandet

KAMP er et screeningsværktøj, som sammenstiller udvalgte nationale data, beregninger og fremskrivninger, og er især rettet mod miljø- og planmedarbejdere i kommunerne.

KAMP giver dig nem adgang til udvalgte klima- og miljø-, plan- og ejendomsdata fra mange forskellige nationale databaser. 

Læs mere

Fremtiden er grøn

Bygge- og anlægsbranchen er en af de tunge drenge i det danske klimaregnskab.

Alene udledninger fra byggeprocessen og materialer udgør 10 procent af Danmarks samlede udledninger, mens 30 procent af hele Danmarks samlede CO2-udledning kommer direkte eller indirekte fra bygge- og anlægsbranchen.

Hos Videnscenter for Byggeriets Klimapåvirkning kan du finde viden og vejledning til at forstå de grundlæggende begreber, og hvordan du kan arbejde med det i praksis.

Læs mere

Lokal udvikling udenfor matriklen

Lokalplaner har til formål at styre den fremtidige udvikling i et område. En lokalplan kan bl.a. bestemme hvordan lokalplanområdet må anvendes, valg af materialer og udseende, placering og omfang af bebyggelse, veje og friarealer.

Viden fra lokalplaner giver dig mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.

Læs mere

Bolig og livskvalitet

Hvert år laver Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius spørgeskemaundersøgelsen ’Danskerne i det byggede miljø’.

Undersøgelsens formål er dels at belyse boligens betydning for vores hverdag og livskvalitet, dels at belyse, hvordan vi oplever det lokale miljø og relationen til vores naboer.

I databanken kan du sammenstille undersøgelsens resultater ligesom det passer dig!

Læs mere

Lær af fortidens fejl

Byggeskadefonden formidler løbende erfaringer for at fremme kvalitet og få færre svigt, der kan føre til byggeskader. Formidlingen bygger på fondens eftersyn og statistik.

Læs mere

Projekter

Forskellige behov kalder på forskellige projekter