AlmenNet - Inspiration og værktøjer til udvikling af det almene byggeri

sep 30
Udviklingsseminar 2021

Kalder alle udviklingsorienterede medarbejdere! Kom med og hør om nye projekter - og tag gerne selv en projektidé med som I kan søge støtte til, når nye projekter fødes i AlmenNet! 

sep 21
Temaseminar om seniorboformer og fællesskaber

Oplev BS Sct. Jørgens nye seniorboliger i Viborg Baneby, boliger for livet

Kampagner og inspiration

Projekthåndbogen

Få styr på dit byggeprojekt med de rigtige dokumenter!

Bygherreansvar for arbejdsmiljø

Her er samlet relevant information til almene bygherrer om arbejdsmiljø.

AlmenNets Inspirationskatalog

Søg blandt projekter inden for renovering og nybyggeri

Landsbyggefondens innovationspulje

Udviklende og innovative projekter der vil fremtidssikre almene boliger

Den almene forsøgspulje

Forsøg og udvikling i den almene boligsektor

Sociale renoveringer

Hvordan skaber vi sociale renoveringer, der forebygger ensomhed?

Energiportalen

Projekter som forbedrer energistandarden udover gældende krav i bygningsreglementet

Bevaringsværdier og fremtidssikring

TEMA om de murede, almene boligbyggerier fra 1940’erne og 1950’erne

Byggeven

Hjælp til beboere i en renoveringssag