AlmenNets 8 innovationsprincipper

En frihavn for udvikling

Vi lader os ikke begrænse af eksisterende rammer og lovgivning. Vi finder modeller for at kunne gennemføre forsøg, der frisætter os fra de nuværende rammer. Vi har altid et klart mål om, hvad vi vil sættes fri til.

Effekt på tre niveauer

Vi vil bidrage til at løse samfundsudfordringer - altid på en måde, der har en positiv indvirkning på beboerne i afdelingen, lokalsamfundet og for planeten.

Strategisk og lærende tilgang

Vores bygninger skal levere et socialt aftryk og understøtte sektorens velfærdsopgave. Derfor arbejder vi med en strategisk og lærende tilgang, hvor vi dokumenterer både de miljømæssige og sociale effekter af de fysiske rammer.

Fra projekter til programmer

Vi vil være mere dagsordensættende ved at gå fra at arbejde med udviklingsprojekter til udviklingsprogrammer, hvor de enkelte projekter er en del af en større sammenhæng.

Byg- og driftsherren som forandringsagent

Udvikling skal være en del af hverdagen. De almene byg- og driftsherrer repræsenterer en stor volumen, og derfor vil vi arbejde for, at de fungerer som forandringsagenter for udviklingen i de mange drifts- og renoveringsprojekter.

"Byg på" frem for "Byg nyt"

Den billigste kvadratmeter er den, der ikke bygges om. Det mest bæredygtige materiale er det, man ikke bruger. Skift kun det, der ikke kan vedligeholdes. Vi arbejder for ”Byg på” frem for ”byg nyt”. Også når det gælder viden, hvor vi vil trække på eksisterende viden og tilpasse den til den almene kontekst.

Nye og stærke samarbejder

Vi kan ikke løfte udviklingen alene. Derfor inviterer vi partnere ind og sørger for, at der altid er deltagere uden for den almene sektor i vores egne projekter. Ligesom vi stiller os til rådighed for andres udviklingsprojekter. 

På forkant

Vi er stedet, hvor der er plads til at løsrive sig fra problemerne nu og her. Vi prioriterer udvikling med et længere sigte for at komme på forkant med udviklingen.