AlmenNets bestyrelse

Bestyrelsen består af 6-9 medlemmer, som vælges blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens drift og aktiviteter.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand Steen Ejsing, byggechef, DAB
Næstformand Pia Lyngdrup Nedergaard, direktør, ØsterBO
Medlem Lone Zeeberg, bygge- og udviklingschef, fsb
Medlem Karina Lauridsen, direktør for kunde- og foreningsudvikling i Boligkontoret Danmark
Medlem Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening
Medlem Ole Nielsen, direktør, Boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg
Medlem Kasper Nørballe, direktør, FA09
Medlem Henrik Max Rasmussen, byggechef, FAB
Medlem  Rasmus Jessing, byggedirektør, KAB
Suppleant Kristian Würtz, direktør, Brabrand Boligforening
Suppleant Stefan Vestergaard, bygge- og udviklingschef, ALFABO
Observatør  Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen 
Observatør  Annette Klint Kofod, kontorchef, Social- og Boligstyrelsen
Observatør  Bent Madsen, direktør, BL  - Danmarks Almene Boliger

 

Forretningsudvalget

Formand Steen Ejsing, byggechef, DAB
Næstformand Pia Lyngdrup Nedergaard, direktør, ØsterBO
Medlem Lone Zeeberg, bygge- og udviklingschef, fsb

Sekretariatet

AlmenNets sekretariat supporteres af BL - Kurser & Rådgivning og har hjemsted i Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København V.

Kontakt sekretariatet