Om AlmenNet

En udviklingsforening og spirekasse for projekter, der fremtidssikrer almene boligområder til gavn for beboere, samfundet og miljøet.

Foreningens formål

AlmenNet er en udviklingsforening og spirekasse for projekter, der fremtidssikrer almene boligområder til gavn for beboere, samfundet, miljøet og klimaet. Gennem fælles udvikling og læring vil foreningen medvirke til, at de almene boliger også i fremtiden vil være attraktive på boligmarkedet og appellere til brede beboergrupper.

Medlemsorganisationer
Foreningens medlemmer består af udviklingsorienterede almene boligorganisationer og -administrationer. AlmenNet har i dag 54 medlemsorganisationer, der tilsammen repræsenterer over 80 procent af alle almene boliger i Danmark.

Medlemmerne driver udviklingen
AlmenNet har til formål at udvikle gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre de almene boligafdelinger. Foreningen bygger på brugerdreven innovation - Her tager boligorganisationerne selv tager ansvar for egen udvikling, læring og fornyelse gennem fælles udviklingsprojekter med andre aktører i det byggede miljø.

Udviklingsprojekterne er motoren i AlmenNet. Vi vil udvikle gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre de almene boligafdelinger. Vi vil dele vores erfaringer med hinanden. Derfor bliver udviklingsprojekterne kommunikeret - ofte i en vejledning med en række praktiske værktøjer.

Se igangværende og afsluttede udviklingsprojekter her

Foreningens historie
AlmenNet blev stiftet 20. november 2007. Foreningen er født ud af Landsbyggefonden og Realdanias udviklingsinitiativ "Fremtidssikring af ældre almene boligbebyggelser". AlmenNet blev projektets laboratorium. Da projektet udløb, ønskede de almene boligorganisationer med bred tilslutning til at videreføre AlmenNet ved egne kræfter.

Kernefortælling
Vi får fremtidens løsninger til at gro

I Danmark bor næsten én million alment. AlmenNet er en spirekasse for projekter, der fremtidssikrer almene boligområder til gavn for beboere, samfundet og planeten.

Et frø spirer kun, hvis det får næring, vand og lys.

AlmenNet sikrer vækstbetingelserne for projekter, der skaber bæredygtig, samfundsrelevant udvikling og læring.

Vi er en nysgerrig udviklingsforening med 53 almene boligorganisationer, der til sammen repræsenterer over 460.000 hjem. Det forpligter at være en del af et økosystem, hvor så mange slår rødder.

Som forening er AlmenNet sat i verden for at sikre udvikling. Ikke bare som ord på papir - men udvikling, der er levedygtig i de almene boligområder. Som kan opleves, bruges og leves.

Dét lykkes vi kun med i fællesskab med andre. Derfor fyldes AlmenNets spirekasse af idéer både fra boligorganisationerne og gode kræfter udefra. Vi sørger for, at de bedste af dem bærer frugt og fører til klare anbefalinger. Fra afledning af regnvand i boligområder til etablering af elbil-ladestandere. Fra biodiversitet over genhusning til tryghed.

Ikke kun til gavn for medlemmerne og deres beboere, men for alle, der arbejder med det byggede miljø.

AlmenNet har ekspertisen, overblikket og modet til at pege meget præcist på, hvor nytænkning og nye partnerskaber er nødvendigt nu og her, så de almene boligområder også i fremtiden kan være gode hjem.

Og det ér de almene boligområders fremtid, der optager AlmenNet. Derfor er vores blik rettet mod områder, hvor den bedste løsning endnu ikke er brudt igennem jorden. Og hvor AlmenNet kan være den kraft, der får de rette hænder til at mødes for første gang.

Så frøene til de gode idéer bliver sået, og fremtidens løsninger kan gro.