Om AlmenNet

- En brugerdrevet netværksforening for udvikling og fremtidssikring af almene boligområder.

Foto leveret af FSB

Foreningens formål

AlmenNet er en forening for udviklingsorienterede boligadministrationer. AlmenNet har til formål at udvikle gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre de almene boligafdelinger. Gennem fælles udvikling og læring vil foreningen medvirke til, at de almene boliger også i fremtiden vil være attraktive på boligmarkedet og appellere til brede beboergrupper.

Medlemsorganisationer
Foreningens medlemmer består af udviklingsorienterede almene boligorganisationer. AlmenNet har i dag 55 medlemsorganisationer, der tilsammen repræsenterer næsten 2/3 af alle almene boliger i Danmark. Medlemsorganisationerne spænder fra boligforeninger på under 1000 boliger til administrationsselskaber på et halvt hundrede tusinde boliger.

Medlemmerne driver udviklingen
AlmenNet bygger på brugerdreven innovation. Brugerdreven innovation indebærer, at boligorganisationerne selv tager ansvar for egen udvikling, læring og fornyelse. Det sker via netværksmøder, seminarer, ERFA grupper og gennem fælles udviklingsprojekter.

Udviklingsprojekterne er motoren i AlmenNet. Her samarbejder medlemmerne om at udvikle gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre de almene boligafdelinger. Udviklingsprojekterne udmønter sig typisk i en vejledning med en række praktiske værktøjer, og beskriver den aktuelt bedste praksis på det pågældende område. 

Se igangværende og afsluttede udviklingsprojekter her

Det er vigtigt at forstå, at 'fremtidssikring' er mere end at renovere. Fremtidssikring indebærer typisk omfattende og betydelige fysiske indgreb i boliger og bygninger. Det afgørende er, at de almene boligafdelinger får et så markant løft, at fornyelserne ikke bare tilfredsstiller behovene nu og her - men rækker ind i fremtiden og sikrer boligernes konkurrenceevne mange år frem.

Foreningens historie
AlmenNet blev stiftet 20. november 2007. Foreningen er blevet født ud af Landsbyggefonden og Realdanias udviklingsinitiativ "Fremtidssikring af ældre almene boligbebyggelser". En snes planlagte moderniseringer af ældre almene boligafdelinger blev efter en ansøgningsrunde i 2004 udpeget som demonstrationsprojekter - og der blev udarbejdet et idékatalog fra fremtidssikringen. AlmenNet blev projektets laboratorium, og ved projektperiodens udløb var der i de almene boligorganisationer bred tilslutning til at videreføre AlmenNet ved egne kræfter.