IKT i byggeri og drift


Om projektet

AlmenNet har udarbejdet en række dokument-paradigmer, som kan lette IKT-arbejdet i byggeprocessen og sikre, at der sker en hensigtsmæssig overgang fra opførelse til drift. Dokumenterne er alle udarbejdet i simple åbne filformater – lige til at tilpasse den konkrete byggeopgave. AlmenNets paradigmer er forsynet med det viste bomærke, som kan udskiftes med logo for den aktuelle boligorganisation eller rådgiver.

Opslaget her giver et overblik over, hvordan de enkelte paradigmer indgår i den samlede proces. Det hele starter med, at boligorganisationen indgår aftale med en ekstern, uafhængig rådgiver om IKT-rådgivning.

Derfra er det IKT-rådgiverens ansvar, at IKT-arbejdet bliver en succes.Projektets paradigmer

LÆSEVEJLEDNING
Her får du et samlet overblik over, hvordan de enkelte paradigmer indgår i den samlede proces. Det hele starter med, at boligorganisationen indgår aftale med en ekstern, uafhængig rådgiver om IKT-rådgivning.

1. AFTALE MED IKT RÅDGIVER

Rådgiveraftalen: Rådgiveraftale (word)
Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89.

Bilag 1: Konkret ydelsesbeskrivelse (word)
I dette bilag kan boligorganisationen indsætte konkrete forhold og krav til ydelser tilpasset den konkrete byggesag og den IKT-rådgivning, der ønskes.

Bilag 2: Ydelsesbeskrivelse for IKT-rådgiver (word)
Bilag til rådgiveraftalen er Ydelsesbeskrivelsen for IKT-rådgiveren. Bilaget beskriver indgående, hvilken rolle og hvilket ansvar IKT-rådgiveren har i byggeprocessen, og hvilke ydelser IKT-rådgiveren skal præstere over for boligorganisationen, teknisk rådgiver og entreprenøren. 

Bilag 3: Proces og mødeplan (word)
Bilaget præciserer, hvilke workshops IKT-rådgiveren skal facilitere, og hvilke kontrolrapporter, der skal udarbejdes af IKT-rådgiveren.

2. PLANLÆGNING

Vejledning - forvaltningsspecifikation (pdf)
Vejledningen beskriver den proces boligorganisationen skal gennemføre, når kravene til IKT-processen og den digitale aflevering skal formuleres. I vejledningen beskrives også IKT-rådgiverens rolle i forhold til boligorganisationen, når kravene for IKT skal formuleres.

Forvaltningsspecifikation (word)
Forvaltningsspecifikation er et paradigme, som fastlægger boligorganisations krav til de data, der skal afleveres til drift og forvaltning.

Bygningsdelskort (excel)
Bygningsdelskort er en Excelfil over 82 bygningsdele, hvor det er angivet, hvilke data som teknisk rådgiver og entreprenør skal aflevere til brug for drift og bygningsvedligeholdelse. Boligorganisationen skal beslutte hvilke af de 82 bygningsdelskort, der skal udfyldes og der er mulighed for at tilføje yderligere bygningsdelskort via en master.  

Stamdatakort (excel)
I Excel-filen ”stamdatakort” er angivet hvilke data den tekniske rådgiver og entreprenøren skal aflevere til boligorganisationens udlejningsfunktion, regnskab, indkøb, energi og miljø.

3. UDBUD - TEKNISK RÅDGIVER

IKT-bestemmelser i ABR-aftalen med teknisk rådgiver (word)
Dette paradigme er et forslag til de bestemmelser, der skal indsættes i aftalen om teknisk rådgivning.

IKT-ydelsesbeskrivelse for teknisk rådgiver (word)
Ydelsesbeskrivelsen er et paradigme for det, den tekniske rådgiver skal udføre med IKT-processen, og det skal indgå som bilag til Rådgiveraftalen.

4. PROJEKTERING

Den eksterne IKT-rågiver fastlægger og implementerer kravene til de tekniske rådgiveres IKT-arbejde.

5. UDBUD - ENTREPENØR

IKT-bestemmelser i AB92-aftale med entreprenør (word)
Dette paradigme er et forslag til de bestemmelser, der skal indsættes i kontrakten med entreprenøren i forhold til IKT-processen. 

IKT-ydelsesbeskrivelse for entreprenør (word)
Ydelsesbeskrivelsen er et paradigme for de ydelser entreprenører skal udføre med IKT-processen, og ydelsesbeskrivelsen skal indgå som bilag i kontrakten med entreprenøren.

6. UDFØRELSE

Den eksterne IKT-rådgiver følger og kontrollerer kravene til de udførende entreprenørerers og leverandørers IKT-arbejde.

7. UDBUD - TOTALENTREPRISE

IKT-bestemmelser i aftale med totalentreprenøren (word)
Dette paradigme er et forslag til de bestemmelser, der skal indsættes i kontrakten med totalentreprenøren i forhold til IKT processen. 

IKT-ydelsesbeskrivelse for totalentreprenør (word)
Ydelsesbeskrivelsen er et paradigme for de ydelser totalentreprenører skal udføre med IKT processen, og ydelsesbeskrivelsen skal indgå som bilag i kontrakten med totalentreprenøren.

8. DIGITAL AFLEVERING

Den eksterne IKT-rådgiver følger afleveringen af byggeriet og sikrer, at der sker en korrekt aflevering af data fra byggeri til drift.Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Katrine Fusager Rohde

Mail:

kfr@rohdmap.dk

Projektejer