IKT i byggeri og drift

En hjælp til at stille de rigtige krav til IKT i byggeprocessen og den efterfølgende drift - nu opdateret med de nye regler for byggeri – AB18, ABR18 og YBL18.

Om projektet

AlmenNet har udarbejdet et IKT-koncept, der består af en række dokumenter, som letter arbejdet med at stille de rigtige krav til IKT i byggeprocessen og den efterfølgende drift.

IKT-konceptet tager udgangspunkt i de nye regler for byggeri – AB18, ABR18 og YBL18.

Med konceptet sikrer bygherren en effektiv projektering og udførelse af byggeprojektet, og at der sker en hensigtsmæssig overgang fra opførelse til drift. Dokumenterne er alle udarbejdet i simple åbne filformater – lige til at tilpasse den konkrete byggeopgave.

Læs også nyheden: Byg først huset digitalt

Opslaget her giver et overblik over, hvordan de enkelte dokumenter og paradigmer indgår i den samlede proces.

Det hele starter med, at boligorganisationen indgår aftale med en ekstern, uafhængig IKT-bygherrerådgiver. Derfra er det IKT-bygherrerådgiverens ansvar, at bygherrens krav til IKT-arbejdet bliver opfyldt, og at der kommer fokus på IKT, men det er totalrådgiverens IKT-leder, der har hele ansvaret for IKT processen.

IKT konceptet indeholder dokumenter og paradigmer til byggesager med både totalrådgivning og totalentreprise.

Dokumenterne kan frit downloades her på siden og almenprojekthåndbog.dk

Under faserne A og B og totalentreprise kan paradigmerne ses i PDF-form, mens filerne kan hentes i word-format under afsnittet "oversigt over dokumenter". 


Fase A - Planlægning af udbudskrav

Sammen med IKT-bygherrerådgiveren fastlægger boligorganisationen kravene til rådgivernes og entreprenørernes IKT proces.

Dokumenterne kan ses i de gule bokse til højre side i PDF, og kan downloades i word-format under afsnittet "oversigt over dokumenter".

Konceptet indeholder et paradigme til aftale med IKT-bygherrerådgiveren og fire bilag til aftalen.

Bilag 3 IKT-specifikation anviser konkrete krav til IKT processen under projekteringen og udførelsen.

Som en del af IKT-specifikationen er der udarbejdet et "Bilag A Digital drift og ejendomsforvaltning", som anviser krav til den digitale aflevering. Kravene kan skrives ind i to Excel ark – "Bygningsdelskort" og "Stamdatakort".

Til brug for udbuddet af totalrådgiver indeholder konceptet paradigme til bestemmelser, der skal indsættes i aftalen med totalrådgiveren.

Dokumenter:

IKT-bygherrerådgiver

 • Aftale om IKT rådgivning
 • Bilag 1. Konkret ydelsesbeskrivelse
 • Bilag 2. Ydelsesbeskrivelse, IKT- rådgivning
 • Bilag 3. IKT-specifikation
  • - Bilag A: Digital drift og ejedomsforvaltning
  • - Bygningsdelskort (Excel fil)
  • - Stamdatakort (Excel fil)
 • Bilag 4. Proces og mødeplan

Udbud af totalrådgiver

 • IKT-bestemmelser (skal indsættes i aftalen med teknisk rådgiver)
 • IKT-ydelsesbeskrivelse for IKT- lederen (bilag til rådgiver aftale)
 • YBL18 specifikt for almen bygherre (bilag til rådgiver aftale)
 • IKT-specifikation (version 1) (bilag til rådgiver aftale)Fase B - Projekteringsfasen

IKT-bygherrerådgiveren gennemfører sammen med rådgivers IKT-leder møder og workshops, der sikrer implementeringen af kravene til IKT-processen. IKT-specifikationen projekttilpasses.

Dokumenterne kan ses i de gule bokse til højre side i PDF, og kan downloades i word-format under afsnittet "oversigt over dokumenter".

IKT-Bygherrerådgiveren foretager stikprøver af, om kravene overholdes under projekteringen og under udformningen af entreprenørudbuddet. IKT-bygherrerådgiveren sender en skriftlig rapport til bygherren om resultatet af stikprøvekontrollen.

Til brug for udbuddet af entreprenør indeholder konceptet paradigme til bestemmelser, der skal indsættes i aftalen med entreprenøren.

IKT-bygherrerådgiveren har ikke ansvar for projekteringen og anvendelsen af IKT i projekteringen. Dette ansvar er alene placeret hos IKT-lederen.

Dokumenter:

Udbud af entreprenør

 • IKT-bestemmelser (skal indsættes i aftale med entreprenør)
 • IKT-ydelsesbeskrivelse for entreprenørFase C - Udførelsesfasen

IKT-bygherrerådgiveren gennemfører sammen med IKT-lederen en workshop, med deltagelse af entreprenøren for at sikre IKT-kravene under udførelsen. Underentreprenører og leverandører skal inddrages i forhold til detailprojektering og leverandørtegninger m.v.

Derudover foretager IKT-bygherrerådgiveren stikprøvekontroller af, om kravene i IKT-specifikationen er overholdt. IKT-bygherrerådgiveren sender en skriftlig redegørelse herom til bygherre.Fase D - Digital aflevering

Kravene til digital aflevering er fastlagt i "Bilag A. Digital drift og ejendomsforvaltning", som er et bilag til IKT-specifikation.

IKT-bygherrerådgiveren foretager stikprøvekontroller ved afleveringsforretningen af, om kravene i "Bilag A. Digital drift og ejendomsforvaltning" er opfyldt. IKT-bygherrerådgiveren sender en skriftlig redegørelse om dette til bygherren.Totalentreprise

Vælger bygherren at gennemføre byggeriet som en totalentreprise, er der i AlmenNets IKT koncept udarbejdet dokumenter tilpasset denne organisationsform.

Der er udarbejdet et paradigme for de bestemmelser, der skal indsættes i totalentrepriseaftalen. Som bilag til totalentrepriseaftalen er der en IKT-ydelsesbeskrivelse for totalentreprenøren.

På samme måde som ved totalrådgivning forudsættes det, at der forud for indgåelse af aftale med totalentreprenøren er indgået aftale med en IKT-bygherrerådgiver efter AlmenNets aftaleparadigmer.

IKT-bygherrerådgiverens arbejde er også i denne organisationsform opdelt i faserne A, B, C og D. Det er IKT-bygherrerådgiverens opgave at formulere bygherrens krav til IKT-processen, sikre at totalentreprenøren opfylder disse krav og gennem byggeprocessen foretage kontrol af totalentreprenørens IKT-arbejde.

Det er entreprenørens IKT-leder, der har det fulde ansvar for IKT-processen gennem hele byggeriet.

Dokumenterne kan ses i de gule bokse til højre side i PDF, og kan downloades i word-format under afsnittet "oversigt over dokumenter".

Dokumenter:

Udbud af totalentreprenør

 • IKT-bestemmelser (skal indsættes i aftale med totalentreprenør)
 • IKT-ydelsesbeskrivelse for totalentreprenørOversigt over dokumenter IKT-konceptet

Her er en samlet oversigt over dokumenterne i konceptet. Dokumenterne kan downloades i åben filformat i de gule bokse til højre. 

Dokumenter til brug for udbud af IKT-bygherrerådgiver

 • Aftale om teknisk rådgivning og bistand (IKT Rådgivning)
 • Bilag 1. Konkret ydelsesbeskrivelse
 • Bilag 2. Ydelsesbeskrivelse IKT-rådgivning
 • Bilag 3. IKT-specifikation
  • - Bilag A: Digital drift og ejedomsforvaltning
  • - Bygningsdelskort (Excel fil)
  • - Stamdatakort (Excel fil)
 • Bilag 4. Proces og mødeplan

Dokumenter til brug for udbud af totalrådgiver

 • IKT-bestemmelser, der skal indsættes i Aftale om totalrådgivning eller rådgivning, hvor der indgår IKT-ledelse efter YBL 18
 • IKT-ydelsesbeskrivelse for IKT-lederen
 • YBL 18 specifikt for almen bygherre

Dokumenter til brug for udbud af entreprenør

 • IKT-bestemmelser, der skal indsættes i aftale med hovedentreprenør, storentreprenør eller fagentreprenør, hvor der indgår IKT-ledelse efter YBL 18
 • IKT-ydelsesbeskrivelse for entreprenør

Dokumenter til brug for udbud af totalentreprenør

 • IKT-bestemmelser, der skal indsættes i aftale med totalentreprenør, hvor der indgår IKT-ledelse efter YBL 18
 • IKT-ydelsesbeskrivelse for totalentreprenør


Foto: Tom LindboeFakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Klaus Kramshøj

Mail:

klaus.kramshoej@gmail.com

Projektejer