• Byggeri og renovering Beboerinddragelse, Projektledelse

Den beboerdemokratiske proces

Inddragelse af beboere i renoveringssager

Status

Afsluttet

Udgivelsesår

2013

Projektejer

Boligforeningen 3B

Samarbejdspartnere

Se alle
FSB Bo-Vest Boligkontoret Danmark

Støttet af

Landsbyggefonden

Projektdeltagere

Se alle
Louise Toft Hansen, 3B Michael Graae, FSB Jesper Rasmussen, BO-VEST Maria Jensen, Boligkontoret Danmark Ionee Skovgaard, Boligforeningen 3B

Kontaktperson

AlmenNet

almennet@almennet.dk

33762000

Status

Afsluttet

Udgivelsesår

2013

Projektejer

Boligforeningen 3B

Samarbejdspartnere

Se alle
FSB Bo-Vest Boligkontoret Danmark

Støttet af

Landsbyggefonden

Projektdeltagere

Se alle
Louise Toft Hansen, 3B Michael Graae, FSB Jesper Rasmussen, BO-VEST Maria Jensen, Boligkontoret Danmark Ionee Skovgaard, Boligforeningen 3B

Kontaktperson

AlmenNet

almennet@almennet.dk

33762000

Om projektet

Beboerdemokratiet er en vigtig grundpille i enhver almen boligafdeling. Beboerne skal vedtage renoveringer og fornyelsesprojekter, og det er derfor vigtigt, at de inddrages og føler ejerskab til fremtidssikringen af afdelingen. Derfor har 3B i samarbejde med Landsbyggefonden, FSB, Bo-Vest og Boligkontoret Danmark sat fokus på beboerdemokratiet med disse lettilgængelige AlmenVejledninger.

Projektet bestod oprindeligt af et hæfte og en vejledning fra 2008. Louise Toft Hansen, projektleder i 3B, har siden stået i spidsen for at opdatere vejledningen. Den er tilrettelagt som et udviklingsforløb med fire faser, som bygger videre på hinanden:

  1. Forberedelse
  2. Ideudvikling
  3. Projektudvikling
  4. Vurdering

”Ved brugerinddragelse skal man skelne mellem ideal og realproces. Det er i vekselvirkningen mellem de to, man kan opnå de gode resultater,” fortæller Louise. 

Vejledningen er et arbejdsredskab til aktører involveret i udvikling og gennemførelse af renoveringsprojekter og fremtidssikring i et alment boligbyggeri. Den præsenterer en række forslag og værktøjer til, hvordan beboerne kan inddrages i selve udviklingen af renoveringsforslaget og føle sig involverede i processen og resultatet. 

Projektet indeholder

AlmenVejledning: Beboerdemokratisk proces
Vejledning Beboerdemokratisk proces er et arbejdsredskab til aktører involveret i udvikling og gennemførelse af renoveringsprojekter og fremtidssikring i alment boligbyggeri. 

Værktøjer til vejledningen

Værktøjer til fase 1

1.1 Hvad er opgaven?
1.2 Hvad er vores primære mål?
1.4 Hvad er vores resurser?
1.5 Hvordan skal vi løse opgaven?
Milepæl 1 - Procesplan

Værktøjer til fase 2

2.1.1 Hvad er vores historie 1?
2.1.3 Hvad er vores historie 2?
Milepæl 2 - Idékatalog

Værktøjer til fase 3

3.1 Hvordan beskriver vi projektet?
3.4 Hvad betyder projektet for boligafdelingen?
Milepæl 3 - Projektforslag

Værktøjer til fase 4

4.1 Hvordan kan det lade sig gøre?
Milepæl 4 - Projektbeskrivelse

 

"

Ved brugerinddragelse skal man skelne mellem ideal og realproces. Det er i vekselvirkningen mellem de to, man kan opnå de gode resultater.

Louise Toft Hansen, projektleder i 3B

 

Fakta
Fakta

Vidste du...

at AlmenNets hæfte 'Byggeven' er et rigtig godt supplement til denne vejledning, når beboerne skal inddrages og informeres i forbindelse med en renoveringssag.