• Energi, klima og miljø Klima
  • Partnerskaber og læring Strategi

AlmenKompas

Branchestandard til dokumentation af bæredygtighed og ESG-rapportering.

Status

Igangværende

Forventet udgivelse

2026

Projektejer

Se alle
Domea.dk BL - Danmarks Almene Boliger Landsbyggefonden Forenet Kredit

Samarbejdspartnere

Se alle
AlmenNet Nykredit DAB ALFABO Boligselskabet Sct. Jørgen Og mange flere...

Støttet af

Se alle
Forenet Kredit Landsbyggefonden

Kontaktperson

Ulla Jensen

ESG chef

uje@domea.dk

2636 7006

Status

Igangværende

Forventet udgivelse

2026

Projektejer

Se alle
Domea.dk BL - Danmarks Almene Boliger Landsbyggefonden Forenet Kredit

Samarbejdspartnere

Se alle
AlmenNet Nykredit DAB ALFABO Boligselskabet Sct. Jørgen Og mange flere...

Støttet af

Se alle
Forenet Kredit Landsbyggefonden

Kontaktperson

Ulla Jensen

ESG chef

uje@domea.dk

2636 7006

Om projektet

AlmenKompas vil etablere en branchestandard med tilhørende data og enkle værktøjer, som sætter de almene boligorganisationer i stand til at arbejde målbart og databaseret med bæredygtighed, herunder ESG-rapportering. Med andre ord vil vi hjælpe med at understøtte og sætte retning på de bæredygtige indsatser.

 

Et fælles kompas

Bæredygtighed og ønsket om at bidrage positivt til vores samfund er på dagsordenen i almene boligorganisationer landet over. Og rigtig mange er allerede i fuld gang, når det gælder det sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige ansvar.

Men det er en kompleks opgave, både i forhold til, hvad der måles på, hvordan der indsamles data, og hvordan indsatsen struktureres.

Ambitionen med AlmenKompas er at etablere en branchestandard med tilhørende data og enkle værktøjer, som sætter de almene boligorganisationer i stand til at arbejde målbart og databaseret med bæredygtighed, herunder ESG-rapportering.

Projektet indebærer bl.a. udvikling af et dashbord, der trækker på omfattende datagrundlag fra bl.a. Landsbyggefonden – og gør relevante data tilgængelige for boligorganisationerne på en enkel og anvendelig måde.

Det er Landsbyggefonden, BL – Danmarks almene boliger, Domea.dk og Forenet Kredit, som står bag initiativet.

 

Fra dokumentation til handling

I forbindelse med projektet udvikles en række værktøjer, som kan bruges til at skabe en positiv forandring indenfor de områder, som indgår i ESG-rapporteringen. Disse værktøjer udvikles løbende og udgives her på AlmenNets site til fri afbenyttelse for alle med interesse herfor.

 

Følg projektet

Følg projektet på almenkompas.dk

 

"

Hvis vi kan finde sammen om fælles løsninger, som går på tværs af branchen, kan vi forløse et langt større potentiale, end vi kan hver især.

Thomas Holluf Nielsen, adm. direktør i domea.dk

 

Fakta
Fakta

Vidste du...

at ESG er en måde at strukturere arbejdet med bæredygtighed på, som bliver mere og mere udbredt både i danske og udenlandske virksomheder. ESG står for Environment, Social og Governance, og dækker over hhv. miljø og klima, sociale forhold samt virksomhedsadfærd.