• Byggeri og renovering Boformer og bosætning

Flyttemobilitet blandt seniorer i den almene sektor

Hvordan har vi lyst til at bo som ældre, og hvornår begynder vi at overveje at flytte til en bolig, der bedre passer til vores behov senere i livet?

Status

Igangværende

Forventet udgivelse

2025

Projektejer

FOB

Samarbejdspartnere

Se alle
Pålsson Arkitekter Boliggården NordVestBo KAB Helsingør kommune AI Gruppen

Støttet af

Nykredits Fond

Projektdeltagere

Se alle
Gunvor Christensen, FOB Pia Wallbohm Blådal, Pålsson Arkitekter Flemming S. Andersen, FOB Rikke Pedersen Schmidt, KAB Julie Tange, Helsingør Kommune Thomas Dahl, AI gruppen Anders Vestergaard, NordVestBo Pia Skov, Boliggården

Kontaktperson

Gunvor Christensen

Analysechef, FOB

guc@fob.dk

5338 1411

Status

Igangværende

Forventet udgivelse

2025

Projektejer

FOB

Samarbejdspartnere

Se alle
Pålsson Arkitekter Boliggården NordVestBo KAB Helsingør kommune AI Gruppen

Støttet af

Nykredits Fond

Projektdeltagere

Se alle
Gunvor Christensen, FOB Pia Wallbohm Blådal, Pålsson Arkitekter Flemming S. Andersen, FOB Rikke Pedersen Schmidt, KAB Julie Tange, Helsingør Kommune Thomas Dahl, AI gruppen Anders Vestergaard, NordVestBo Pia Skov, Boliggården

Kontaktperson

Gunvor Christensen

Analysechef, FOB

guc@fob.dk

5338 1411

Om projektet

Inden for det sidste årti er andelen af personer over 65 år steget fra 15,6 pct. til 19,9 pct. og i 2040 er forventningen, at 65-årige og derover udgør en fjerdedel af befolkningen (Danmarks Statistik). Skal den almene sektor huse samme andel af seniorer og ældre i fremtiden, vil det kræve 45.000 flere almene boliger til målgruppen i 2030 og knap 76.000 flere i 2040.

Det kan vi ikke bygge os ud af. Der er behov for at sikre en større flyttemobilitet på boligmarkedet, hvis sektoren skal løfte samme samfundsansvar i fremtiden, som den gør i dag.

Bag projektet står foreløbig tre boligorganisationer - FOB i Slagelse og Kalundborg, Boliggården i Helsingør,  KAB i København og omegn, NordVestBo i Holstebro samt Pålsson Arkitekter, AI gruppen, Helsingør Kommune og AlmenNet. Gunvor Christensen, analysechef i FOB, og Pia Wallbohm Blådal, markedsudviklingschef i Pålsson Arkitekter, gennemfører undersøgelsen. 

Præferencer, behov og oplevelser af barriere for at flytte bolig

Undersøgelsen består både af en analyse af flyttemobiliteten i den almene boligsektor blandt seniorer og af målgruppens præferencer, behov og oplevede barrierer for at nedskalere deres bolig. Det overordnede formål er at undersøge, i hvilken udstrækning seniorers flyttemobilitet eller manglende flyttemobilitet skyldes:

  • Nogle særlige muligheder og begrænsninger på bolig- og livsforbedringer i forbindelse med nedskalering af bolig
  • Nogle bestemte barrierer indlejret i institutionelle forhold som fx udbud af almene boliger, flytteomkostninger, kommunalt niveau af ældreservice og andre faktorer.

Viden om disse forhold vil kunne kvalificere indretningen af den almene sektor, så sektoren i de kommende år i højere grad tilgodeser en voksende andel af seniorer. Projektet består også af en udviklingsdel, hvor projektgruppen på baggrund af analysen giver et kvalificeret bud på hvilke redskaber og tiltag, der kan udvikles og afprøves med henblik på at skabe øget mobilitet i den almene boligsektor for seniorer.

Målgruppen for projektet er den almene sektor som helhed. Her tænkes primært både på boligorganisationer og forretningsfører-/administrationsselskaber på tværs af hele landet, kommunerne samt det politiske niveau.

Metoder

  • Spørgeskema, der går ud til alle beboere over 60 år, der allerede bor i en almen bolig og til beboere, der står på en venteliste til en almen bolig i enten FOB, KAB eller Boliggården. Spørgeskemaet bliver sendt ud på e-mail på vegne af FOB til beboerne.
  • Interviews med en række beboere i forskellige geografiske dele af den almene boligsektor for at komme i dybden med beboernes overvejelser, refleksioner, handle- og mulighedsrum samt tilfredshed med egen bolig. Vi gennemfører også interessentinterviews med boligdirektører, udlejningschefer og genhusningsteams samt kommunale medarbejdere med ansvar for udlejning og anvisning samt kommunale visitationsmedarbejder for at afdække, hvordan boligorganisationer og kommuner oplever muligheder og barrierer for seniorers mobilitet.
  • Interviews med rådgivere m.v. med henblik på at afdække viden om, hvordan der i implementeringsprocessen med fysiske helhedsplaner og udviklingsplaner kan tænkes redskaber og tiltag ind, der kan fremme mobiliteten.

Om denne undersøgelse

Undersøgelsen går i gang i februar 2024 og forventes afsluttet primo 2025. 

Undersøgelsen skal nå bredt ud i landet – både med dataindsamlingen og efterfølgende vidensdeling. 

"

Med en aldrende befolkning står vi over for unikke udfordringer i den almene sektor. Dette projekt vil ikke kun hjælpe seniorer med at finde passende boliger, men også styrke vores forståelse af deres behov og præferencer. siger Gunvor Christensen.

Gunvor Christensen, Analysechef i FOB