• Drift og administration Drift og vedligehold
  • Energi, klima og miljø Cirkulær økonomi

Cirkulær drift og vedligehold af boliger

Et fælles kulturforandrende projekt.

Status

I gangværende

Forventet udgivelse

2025

Projektejer

AL2Bolig

Samarbejdspartnere

Se alle
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma AlmenNet FSC Danmark VCØB KAB Aarhus Universitet GreenDozer

Støttet af

Se alle
Realdania Grundejernes Investeringsfond Landsbyggefonden

Kontaktperson

Peter Brix Westergaard

seniorkonsulent

pbw@al2bolig.dk

88805153

Status

I gangværende

Forventet udgivelse

2025

Projektejer

AL2Bolig

Samarbejdspartnere

Se alle
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma AlmenNet FSC Danmark VCØB KAB Aarhus Universitet GreenDozer

Støttet af

Se alle
Realdania Grundejernes Investeringsfond Landsbyggefonden

Kontaktperson

Peter Brix Westergaard

seniorkonsulent

pbw@al2bolig.dk

88805153

Om projektet

Projektet vil undersøge om, det er økonomisk forsvarligt og miljømæssigt fordelagtigt at drifte og vedligeholde boliger cirkulært – altså med minimal brug af jomfruelige materialer.

80% af midlerne som anvendes på boliger, udgøres af indvendig drift og vedligehold. Disse arbejder beror sig for nuværende på en traditionel og historisk betinget ”brug og smid væk”-kultur som vi som samfund bliver nødt til at forandre af hensyn til miljø og klima. Hertil kommer at driften af boliger kun i mindre grad tilkommer den efterhånden store viden om bæredygtigt byggeri som de mange nybyggede fyrtårnsprojekter har bidraget til at etablere i Danmark. 

Konkret har projektet til formål at skabe en viden og kulturændring, der vedrører den eksisterende bygningsmasse. De almene boliger vil fungere som en sandkasse, der genererer viden, værktøjer og inspiration til den private sektor. 

Ved at skabe en viden og kultur, der bygger på cirkulære grundprincipper, vil udlejere, lejere og driftsorganisationer blive rustet til at tage valg, der tilgodeser klima og økonomi.

 

Løsning

Centralt i projektet ligger tre iterationer af istandsættelser, hvor det samme driftspersonale lærer at arbejde cirkulært. Første iteration er et fælleshus og udeområde, næste iteration er 2-3 boliger, og sidste iteration er 5-7 boliger og tilhørende fællesarealer. I hver iteration lærer driftspersonalet stadig mere om arbejdet med cirkulære materialer, og om hvordan materialer af genbrug, restmaterialer og upcyclede produkter skal anvendes i en istandsættelse.

Det er vigtigt at pointere at en istandsættelse ikke er en større renovering, men er en indvendig istandsættelse med fokus på aptering, installationer, fast inventar og hvidevarer.

Foruden ovenstående tre istandsættelser gennemføres tilsvarende to grupper af istandsættelser af boliglejemål som gennemføres traditionelt og som direkte kan sammenlignes hvad angår tid, økonomi og kvalitet forstået i bred forstand (herunder indeklimamålinger, livscyklusanalyser og dokumentation for det fornuftige i valgene).

 

Fakta
Fakta

Vidste du...

at der var 81.793 fraflytninger i den almene sektor i 2022.