Spor 2
Spor 2

Fællesskab og beboerproces

Der er mange måder at skabe fællesskaber på, og intet er mere rigtigt end andet. Det er vores rolle som bygherre at skabe boformer, som appellerer til forskellige grader af samvær og dermed engagement fra beboernes side af, og som byggeriet, kommunikationen, udlejningen og beboerprocessen er tilpasset.

Tidlig inddragelse

I den almene boligsektor inddrager vi traditionelt set de kommende beboere tidligt i processen, når vi bygger seniorbofællesskaber. Der laves interesselister og nedsættes studiegrupper blandt de (måske) kommende beboere, som får stor indflydelse på bofællesskabets værdigrundlag og dermed samværets grundvilkår, fællesarealer m.m.

Læs mere

Sen inddragelse

Hvis boligselskabet har muligheden for selv at bestemme, hvornår beboerprocessen skal påbegyndes og hvordan, kan der være fordele ved at starte processen senere i projektet og i stedet bruge ressourcerne på at facilitere, hvordan fællesskabet kan støttes i den første tid efter indflytning.

Læs mere