Trinvis fornyelse af almene boliger

- en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering


Om projektet

Hvad er trinvis fornyelse?

Trinvis fornyelse er en ny renoveringsform, som placerer sig mellem råderetsfornyelse og totalrenovering. 

Vejledningen giver anvisninger på organisering og planlægning af processen i en trinvis fornyelse af boliger, som over en årrække ønskes fornyet ved fraflytning og/eller ud fra beboernes ønsker. Det gælder både anvendelsen ved fremtidssikring af etplanshuse og etage-ejendomme.

Vejledningen giver endvidere anvisninger på en fornyelse baseret på en vidtgående anvendelse af industrielt fremstillede komponenter.

Om vejledeningen

I vejledningen gøres bl.a. rede for:

 1. Trinvis fornyelse – en ny renoveringsform i feltet mellem Råderet og Totalrenovering.
 2. Den beboerdemokratiske proces som nøgle til fremtidssikringen.
 3. Dilemmaer og udfordringer i den beboerdrevne Trinvise fornyelse.
 4. Den Trinvise fornyelse – Projektorganisationens rolle og udfordringer.
 5. Faser og milepæle i den Trinvise fornyelse.
 6. Udbuds- og aftaleformer i den Trinvise fornyelse.
 7. ”Udførelses- og driftskogebøger” som optimeringsredskab.
 8. Økonomien og huslejekonsekvenserne i den Trinvise fornyelse.
 9. Værktøjer i den Trinvise fornyelse.Faser i trinvis fornyelse

Faser, milepæle og udbudsformer i den Trinvise fornyelse

Faserne i den Trinvise fornyelse følger faserne i AlmenNets generelle fire fases model:

Fase A. Programmering
Fase B. Projektering 
Fase C: Udførelse  
Fase D: Drift og vedligehold

Hver af disse faser er i vejledningen opdelt i delfaser og milepæle, der er tilpasset de særlige vilkår, der er gældende i Udbuds- og aftaleformer i den Trinvise fornyelse.

Udbuddet baseres på et koncept for rammeudbud af de forskellige boligtyper og bygningsdele i den Trinvise fornyelse. F.eks. systemleverancer vedrørende installationsskakte, industrielt fremstillede bygningskomponenter mm., samt om udførelse af øvrige bygningstekniske ydelser i den trinvise fornyelse og rådgivning/logistik.

Der skal f.eks. foretages en samlet vurdering af egnede udbuds- og aftaleformer, baseret på rammeaftaler over en periode på fire år med entreprenører, herunder:

 • Traditionelt udbud i fag-, stor- eller hovedentreprise.
 • Tidligt udbud i fag-, stor- eller hovedentreprise (med partnering)Sammenfatning

Trinvis fornyelse - en ny renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering

Trinvis fornyelse går ud på, at fremtidssikringen af boligen finder sted i forbindelse med fraflytning. Ved f.eks. en årlig fraflytning på 10% vil den Trinvise fornyelse tage ca. 10 år. Ønsker fra beboerne om en Trinvist fornyet bolig vil bidrage til at en Trinvis fornyelse kan finde sted over en kortere årrække. Trinvis fornyelse er en metode til at skabe en form for brugerdreven innovation i fremtidssikringen af ældre almene boliger.

Den beboerdemokratiske proces som nøgle til Trinvis fornyelse og fremtidssikring

Den beboerdemokratiske proces er nøglen til at realisere fremtidssikringen. Uden beboernes tilslutning til planer og huslejeøkonomi kan der ikke igangsættes fornyelsesprojekter, som vil indebære huslejeforhøjelser, flytninger og lejlighedssammenlægninger. Beboernes medejerskab til planerne er en afgørende forudsætning for en vellykket fornyelse.

Økonomien og huslejekonsekvenserne i den Trinvise fornyelse

Udfordringen i den Trinvise fornyelse af almene boliger er at finde løsninger på at skabe en fremtidssikret boligstandard til en husleje, der samtidig er attraktiv i forhold til det private boligmarked. Huslejekonsekvenserne i den Trinvise fornyelse er - udover hvad det koster at udføre fornyelsen - også meget afhængig af finansieringsmulighederne.

Læs vejledningen om Trinvis fornyelse herUdfordringer ved trinvis fornyelse

Dilemmaer og udfordringer i en beboerdreven Trinvise fornyelse

Den beboerdemokratiske proces som nøgle til Fremtidssikringen og beboernes rolle som beslutningstagere i den Trinvise fornyelse rummer flere dilemmaer som følge af, at de nuværende beboere:

 • Skal forholde sig til en fremtid for boligafdelingen, som de måske ikke selv får glæde af.
 • Skal bakke op om den Trinvise fornyelse til fremtidssikringen af afdelingen.
 • Skal medvirke til at finde finansiering til Trinvise fornyelse.
 • Skal acceptere at de bliver udsat for at dele af afdelingen er en byggeplads over en meget lang årrække.

Udfordringer for afdelingsbestyrelsen, boligorganisationen og projektorganisationen for den Trinvise fornyelse, der ligger i at omsætte disse dilemmaer til en konstruktiv medleven og deltagelse fra beboerne, er:

 • At få beboerne i tale (skabe et lige så stort beboerengagement som i afdelingsbestyrelsen).
 • At få beboerne til at forholde sig til behov, der rækker videre end deres egne behov. Dvs. kommende beboeres boligønsker eller afdelingsbestyrelsens/boligorganisationens ønsker.
 • At få udviklet kompetence hos beboerne til at håndtere den vanskelige balancen mellem at være visionær og realistisk.
 • At få beboerne til at forholde sig til og engagere sig i at bidrage til gennemførelsen af den Trinvise fornyelses visioner og planer.

Den Trinvise fornyelse – Projektorganisationens rolle og udfordringer

Gennemførelsen af den Trinvise fornyelse vil finde sted med afdelingsmødet, afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen som overordnede beslutningstagere. I den Trinvise fornyelse er det vigtigt at opbygge en fleksibel projektorganisation og finde svar på:

 • Hvem der har ansvar for hvad.
 • Hvordan beslutningskompetencen er fordelt.
 • Hvordan projektets vej gennem ”systemet” foregår. ! Hvor lang tid godkendelsesproceduren tager mm.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Michael Graae

Mail:

mgr@fsb.dk

Støttet af

Projektejer

fsb