• Byggeri og renovering Projektledelse, Bygningsfysik og arkitektur

Projektledelse af almene renoveringsprojekter

Herunder økonomi, udbud og organisering af projektet.

Status

Afsluttet

Udgivelsesår

2019

Projektejer

Lejerbo

Samarbejdspartnere

Se alle
DAB Boligforeningen 3B

Støttet af

Realdania

Projektdeltagere

Se alle
Ulrik Steen Jensen, Lejerbo Kirsten Thøgersen, tidl. DAB Per Bro, 3B Niels Haldor Bertelsen, projektkoordinering Jesper Rasmussen, AlmenNet

Kontaktperson

Ulrik Steen Jensen

Byggechef

ulrje@kab-bolig.dk

4049 1156

Status

Afsluttet

Udgivelsesår

2019

Projektejer

Lejerbo

Samarbejdspartnere

Se alle
DAB Boligforeningen 3B

Støttet af

Realdania

Projektdeltagere

Se alle
Ulrik Steen Jensen, Lejerbo Kirsten Thøgersen, tidl. DAB Per Bro, 3B Niels Haldor Bertelsen, projektkoordinering Jesper Rasmussen, AlmenNet

Kontaktperson

Ulrik Steen Jensen

Byggechef

ulrje@kab-bolig.dk

4049 1156

Om projektet

Formålet med denne håndbog er at klæde projektlederen på til lede et renoveringsprojekt fra de indledende faser til den endelige aflevering. I mindre boligorganisationer, der ikke har egen byggeafdeling eller uddannet personale inden for ledelse af renoverings- og byggeprojekter, kan vejledningen give et indblik i de processer, der ligger i en større renovering.

I større boligselskaber, hvor man har professionelle byggeafdelinger, har man ofte god erfaring med komplekse renoveringsprojekter. Alligevel kan der også her være brug for at løbe processer og arbejdsmetoder igennem, og der kan bestemt være råd og vejledning at hente i denne vejledning. Vejledningen kan være en særlig hjælp til nye projektledere, der har brug for et overblik over, hvilke beslutninger og opgaver, der ligger i de forskellige faser af et byggeprojekt.

Projektet indeholder

Vejledningen gennemgår en større renovering fra start til slut: Fra planlægning og inddragelse af beboerdemokratiet til aflevering og 5-årssyn er gennemført.

På den måde skaber vejledningen overblik over de forskellige faser i et renoveringsprojekt og kan anvendes som opslagsværk – for både projektlederen og tilknyttede rådgivere. Undervejs indeholder vejledningen endvidere henvisninger til gældende praksis og lovgivning.

 

"

Håndbogen er et forsøg på at lave en samlet fremstilling af projektlederens arbejdsområde 

Jesper Rasmussen, BO-VEST

Fakta
Fakta

Vidste du...

Vejledningen er opdateret i april 2019. I den reviderede udgave er der foretaget en juridisk gennemgang for at opdatere henvisninger til love og regler.