Aktive Stueetager

Måske har du flere gange tænkt, at de vinduer, du passerer på din vej til din bolig ikke er særlig spændende at kigge på. Måske er du i tvivl om, hvad der foregår bag vinduerne, eller også har du en idé til en aktivitet eller en aktør, som du tænker ville være interessant at invitere ind i jeres boligområde.

Med projektet ”Aktive Stueetager” udvikler KAB, sammen med AlmenNet, konkrete værktøjer, der skal gøre det let for de lokale – afdelingsbestyrelserne, driften eller en eventuel boligsocial indsats – at komme i gang med at udvikle de forskellige lokaler, der ligger i et boligområdes stueetage.

Mennesker oplever byen i øjenhøjde. Indretningen af stueetagernes facader har derfor stor indflydelse på, hvordan vi oplever de gademiljøer, vi færdes i. Om de er rare, indbydende og trygge, og måske endda inviterer os indenfor eller giver os lyst til at tage ophold. Eller om de er afvisende og lukkede og gør os utrygge, så vi skynder os videre.

Det er ikke kun butikslokaler, der betyder noget i den sammenhæng. Alle lokaler tæller, når det handler om at skabe en god og tryg oplevelse i gadeplan – også fælleslokaler, ejendomskontorer, vaskerier, depoter og børneinstitutioner.

Og den type lokaler er der rigtig mange af rundt omkring i de almene boligområder.

Projektleder Cecilie Ellis Weber, som er proceskonsulent i KAB, uddyber:

”Det handler i første omgang om at klæde de lokale bestyrelser på til at se på de lokaler, som boligafdelingen råder over i stueetagen med nye øjne – det kan gøre en verden til forskel for oplevelsen af at gå i gaden, hvis alle f.eks. bliver bedre til at trække gardinerne fra eller bruger lidt penge på at lave en indbydende facade, skiltning og et spændende vindueskig. Det vil vi gerne vise vejen til med projektet,” siger hun. 

Tilmeld din afdeling som test-afdeling, og kom i gang med det samme!

I løbet af foråret 2021 vil vi afprøve det første værktøj i projektets værktøjskasse, og du kan være med. Skriv til cere@kab-bolig og modtag en test-pakke med en trin-for-trin vejledning til at tage temperaturen på jeres ”stueetage her-og-nu”. Gennem øvelser og konkrete redskaber og metoder får I med pakken hjælp til at gå fra vurdering til handling.

Måske finder I ud af at der er noget I kan tage fat på med det samme, måske opdager I at I får brug for hjælp til at arbejde mere indgående med problemstillingen.
Vi samler jeres tilbagemeldinger og bruger dem til at udvikle den samlede værktøjskasse for projektet, der også vil komme til at rumme værktøjer til ”professionelle”, som kan hjælpe med at lægge langsigtede strategier, afsætte økonomi og holde styr på juraen undervejs.

’Aktive Stueetager’ er et udviklingsprojekt under AlmenNet støttet af Realdania. KAB har projektledelsen og samarbejder med boligorganisationer over hele landet, som har bidraget til projektet med eksempler og erfaringer.

project leader icon

Projektleder

Cecilie Ellis Weber
Stilling: Proceskonsulent
“Det handler i første omgang om at klæde de lokale bestyrelser på til at se på de lokaler, som boligafdelingen råder over i stueetagen med nye øjne. Det vil vi gerne vise vejen til med projektet.”
Cecilie Ellis Weber, proceskonsulent i KAB

Fakta

Status

Igangværende

Kontakt

Cecilie Ellis Weber

Mail:

cere@kab-bolig.dk

Projektejer

KAB

Projektdeltagere

Projektleder: Cecilie Ellis Weber, proceskonsulent i KAB.

Projektkoordinator: Jakob Reddersen, selvstændig konsulent.