Aktive Stueetager

Konkrete værktøjer at udvikle de lokaler, der ligger i et boligområdes stueetager, for at styrke oplevelsen af byrummet.

Det gode (by)liv
Læser man ejendomsmæglerannoncer, erfarer man at beliggenhed tæt på et spændende og pulserende byliv har stor værdi, når vi leder efter et godt sted at bo. Og det er naturligvis fordi, rammerne om det gode liv også er de attraktioner og det byliv, du oplever i hverdagen, når du går til og fra dit hjem.

Almene stueetager skaber bymiljøer
Godt en femtedel af Danmarks borgere bor alment. Derfor har den almene sektor stor indflydelse på udviklingen af vores fremtidige byer og boligområder. Og det er vigtigt, at de almene aktører tager ansvar og klædes på til at turde satse på positivt byliv. Positivt byliv er med til at påvirke om beboerne er glade for at bo i et område, og om de får lyst til at passe på og være med til at udvikle boligafdelingen og fællesområderne.

En tur rundt i det almene landskab
KAB har sammen med Boligselskabet AKB, København tidligere opfordret boligorganisationerne til at agere ”Aktive erhvervsudlejere”, som du kan læse mere om her. Og vi står på skuldrene af 3 års intensivt arbejde med butikslokalerne i Sydhavnen, når vi nu giver gode råd til at skabe ”Aktive stueetager”.

Undervejs i arbejdet med Sydhavnen – og i mødet med andre boligafdelinger, er vi igen og igen stødt på ønsker om også at skabe mere liv i andre typer af lokaler – f.eks. driftskontorer, vaskerier og selskabslokaler, som alle påvirker bymiljøet. For at blive klogere på, hvordan der kan skabes liv i lokalerne i gadeplan, kortlagde vi forskellige initiativer og barrierer for aktive stueetager i det almene landskab.

Vi fandt ud af, at det er uhyre kontekstafhængigt at skabe vellykkede aktive stueetager. Men der var også nogle greb og temaer, der gik igen. I dette projekt samler vi op på det hele med en værktøjskasse, der guider til arbejdet med at skabe aktive stueetager.

’Aktive Stueetager’ er et udviklingsprojekt under AlmenNet støttet af Realdania. KAB har projektledelsen og samarbejder med boligorganisationer over hele landet, som har bidraget til projektet med eksempler og erfaringer.

“Vi fandt løbende ud af, at det var vigtigt at få det ned på jorden. Dermed ikke sagt, at man ikke skal arbejde med store ambitioner, men man behøver ikke nødvendigvis at starte der. Små ændringer rækker langt.”
Cecilie Ellis Weber, proceskonsulent i KAB

VÆRKTØJSKASSEN

Hovedværktøjet i værktøjskassen er guiden ”Stueetagen her-og-nu”, der har en række tilhørendeskabeloner. Du kan downloade guide og skabeloner i den gule boks. Derudover indeholder værktøjskassen dokumenter, der gennemgår centrale temaer, som er afgørende for udviklingen af aktive stueetager.

Start med diagnosen
Start altid med guiden ”Stueetagen her-og-nu”.
Her er hjælp at hente til at se på lokalerne i stueetagen over en bred kam og til at handle på de ting, der kan gøres noget ved med det samme.

TEMADOKUMENTER

Pluk i resten af værktøjerne.
Vi vil anbefale, at de involverede orienterer sig lidt i de forskellige tema-dokumenter, for at få overblik over den samlede tilgang. Dem kan du finde i den gule boks til højre. Der kan du også finde en samling af de cases, som projektet tager udgangspunkt i. 

Hvem kan hjælpe?
Det er nyttigt og rart at have nogle at snakke med undervejs! Hvis du ikke allerede har andre med på vognen, så sørg for at finde nogen, som har lyst til at være med til at udvikle den fælles stueetage. Tænk især over, om der er nogle bestemte fra driften eller administrationen, som skal være med fra starten – de har god viden om de fælles lokaler, som kan være nyttige, når arbejdet går i gang. Sidst i AlmenHæftet finder du en oversigt over, hvem der har indflydelse på lokalerne i stueetagen, som du kan bruge til at få overblik over, hvor du kan hente hjælp.

Lanceringswebinar

Projektet blev lanceret ved et webinar d.27.oktober 2021. Du kan se eller gense webinaret her, hvor der også er mulighed for at springe i programmet.

Program

  • Velkommen
  • Program
  • Hvad står vi på skuldrene af?
  • Almene boliger og ”det gode byliv”
  • Spørgsmål: Erfaringer med at skabe butiksliv
  • Tjekliste for aktive stueetager
  • Introduktion til værktøjskassen
  • Afrunding: Hvordan kommer man i gang?


Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Cecilie Ellis Weber

Mail:

cere@kab-bolig.dk

Projektstart og slut

08. dec 2017 - 27. okt 2021

Projektejer

KAB

Projektdeltagere

Projektleder: Cecilie Ellis Weber, proceskonsulent i KAB.

Projektkoordinator: Jakob Reddersen, selvstændig konsulent.