• Fællesarealer Udearealer
  • Energi, klima og miljø Klima

Lokal afledning af regnvand

Kom godt i gang

Status

Afsluttet

Udgivelsesår

2014

Projektejer

ØsterBO

Samarbejdspartnere

Se alle
Boligforeningen Ringgaarden Himmerland Boligforening Bo-Vest FAB fsb

Støttet af

Østifterne

Projektdeltagere

Se alle
Pia Lyngdrup Nedergaard, ØsterBO Torben Gade, Rambøll

Kontaktperson

Pia Lyngdrup Nedergaard

Direktør

pln@osterbo.dk

79432526

Status

Afsluttet

Udgivelsesår

2014

Projektejer

ØsterBO

Samarbejdspartnere

Se alle
Boligforeningen Ringgaarden Himmerland Boligforening Bo-Vest FAB fsb

Støttet af

Østifterne

Projektdeltagere

Se alle
Pia Lyngdrup Nedergaard, ØsterBO Torben Gade, Rambøll

Kontaktperson

Pia Lyngdrup Nedergaard

Direktør

pln@osterbo.dk

79432526

Om projektet

Projektet har til formål at sætte fokus på de udfordringer som klimaændringerne medfører i form af mere koncentreret nedbør, højere grundvandsstand og højere vandstand i havene. Det er forhold, som giver store problemer for mange af de eksisterende boligområder, og som ofte kan afhjælpes med lokale løsninger på afledning af regnvand (LAR-løsninger).

En væsentlig del af løsningen vil være nye måder at håndtere regnvandet på. LAR dækker over en vifte af muligheder for hel eller delvis afkobling fra kloaknettet, forsinkelse af regnvandet, samt en række forskellige muligheder for udformning af et projekt. Denne udfordring kræver nye samarbejdsrelationer mellem boligorganisationerne som grundejere, kommunerne som myndigheder (og evt. også som ejere af veje, grønne områder m.m.) og spildevandsselskaberne, som skal sørge for den tilstrækkelige kloakering. 

Både de nye klimaudfordringer, de nye måder at håndtere regnvandet på, de nye samarbejdsrelationer samt nye regler på området har udløst behovet for et vejlednings- og inspirationsmateriale, som boligorganisationerne kan anvende i deres virke for at fremtidssikre afdelingerne og værdien af investeringerne. 

Boligforeningen ØsterBO har stået i spidsen for dette projekt, som bl.a. er blevet til på grundlag af værdifulde erfaringer, boligforeningen har gjort i forbindelse med opstarten af egne klimatilpasningsprojekter. 

Projektet indeholder

AlmenVejledning: "Lokal afledning af regnvand - kom godt i gang"

Vejledningen, anviser praktiske og kreative løsningsmodeller inden for LAR og kan bruges af alle boligorganisationer, der vil fremtidssikre deres afdelinger mod regnvand.

Foruden AlmenVejledningen kan man hente en eksempelsamling, som viser en række eksempler på gennemførte LAR-projekter. Her er tale om 10 eksempler fra eksisterende eller nye boligområder i både Danmark og andre lande, som er sammenlignelige med vore almene afdelinger.

 

"

De meget kraftige regnfald som konsekvens af klimaændringerne, er gået fra at være en sjælden hændelse med 100 års interval til at være en hændelse, vi ser langt oftere

 

Pia Lyngdrup Nedergaard, ØsterBO

 

Fakta
Fakta

Vidste du...

At med LAR menes Lokal Afledning af Regnvand, hvor regnvandet helt eller delvist afkobles fra det traditionelle afløbssystem. I stedet kan det nedsive, fordampes, optages af beplantningen eller genanvendes. Forsinkelse af regnvand, hvor en del af regnvandet efterfølgende føres tilbage til afløbssystemet eller en recipient (modtager), kan indgå i løsningen.