Spor 3

Vigtige overvejelser om udlejning

Hvornår skal man påbegynde udlejningen af et nybyggeri? Før man som boligselskab overhovedet overvejer at bygge nyt, skal udlejningspotentialet vurderes.

I den tidlige opstart af byggeprojektet – faktisk jo tidligere, jo bedre – er det også vigtigt i forhold til udlejningen at tage beslutninger om følgende, da det har afgørende betydning for den videre udlejningsproces i nybyggeriet:

  • Tidlig eller sen beboerinddragelse har indvirkning på, hvornår boligselskabet skal begynde at oprette en interesseliste eller decideret venteliste (medmindre nybyggeriet opstår, ved at en allerede eksisterende gruppe af ildsjæle har kontaktet boligselskabet).
  • Overvejelser om valg af målgruppe og ønsket beboersammensætning i bofællesskabet har indvirkning på udlejningskriterierne og udvælgelsesproceduren.
  • Skal der tages højde for kommunal anvisning i udlejningen? Eller søges alternativ opfyldelse af kommunens råderet over boliger? Når disse indledende overvejelser er besluttet, følger udlejningen stort set proceduren for førstegangsudlejning i alment nybyggeri.

Hvornår skal kommunikations- og udlejningsprocessen startes? Hør Boligselskabet Sct. Jørgens bud her.

 

Tildeling af boliger i førstegangsudlejning
Den endelige tildeling af boliger er en vigtig milepæl i udlejningen af nybyggeri. Gennemsigtighed og troværdighed er nøgleordene i denne proces, så alle de boligsøgende har tillid til, at alt foregår på en forståelig og retfærdig måde.

Der er flere måder at tildele boliger i nybyggeri på. Det er ligesom ved de andre forhold vedrørende udlejning en god idé at få fastlagt relativt tidligt i udlejningsprocessen, så det også kan kommunikeres klart ud.


Lovgrundlaget

Lovgrundlaget for udlejning af seniorbofællesskaber er i realiteten almenboliglovens §3, men rigtig mange opføres som normalt nybyggeri, men med regler for fleksibel udlejning. Der er ikke noget rigtigt eller forkert i den ene eller anden måde at opføre dem på. At så få er opført efter almenboliglovens §3 kan være årsagen til, at det er svært at få et statistisk korrekt indblik i det aktuelle udbud af almene seniorbofællesskaber i Danmark.