Kommunikationsredskab til byggesager

At skabe meningsfuld fornyelse i almene boliger kræver en god og gennemskuelig kommunikation med beboerne. Men selv de mest klare varslingsbreve kan være svære at forstå, hvis udgangspunktet er et dårligt dansk

Om projektet

I trafikken, i svømmehallen eller på skovturen er det let at forstå, hvad vi skal gøre, hvor og hvornår, da vi her har et fælles billedsprog. ”Billeder, piktogrammer, tegn og figurer er en fortælling, og de er effektive, fordi de er nemme at affotografere; uanset evner og nationalitet kan budskabet forstås”, forklarer projektleder Tania Andersen, og spørger retorisk: ”Hvorfor ikke overføre dette til de almene boligorganisationer, når de skal kommunikere, informere og varsle under fx byggesager?”

Derfor har Al2bolig og Boligkontoret Danmark udviklet et nyt billedsprog, der kan guide beboerne trygt igennem en byggesag. En varslingsprocedure i billeder, der vha. piktogrammer, tegn og figurer fortæller, hvad der sker, og hvornår det sker. Denne nye ideografiske varslingsprocedure skal understøtte den i Lejeloven beskrevne skriftlige varslingsprocedure.

Projektet er særligt interessant i forhold til almene boligområder, der f.eks. skal have gennemført en helhedsplan. ”Langtfra alle kan læse dansk, og det kan være særlig svært at gøre information om byggeri og varslinger forståelige. Det gør projektet både relevant og værdiskabende, da det sigter mod at kunne bruges generelt”, fortæller Tania Andersen, der i det daglige er leder af Al2boligs kommunikationsafdeling.

Al2Bolig er lige nu i gang med en kæmpe renoveringsopgave af boligafdelingen Langkærparken i Tilst, Aarhus vest. ”Vi oplever af og til frustration fra både beboere og medarbejdere, når modtagerne af informationen omkring renovering ikke opfatter afsendernes budskaber. Nu har vi fået et godt kommunikationsredskab, som kan lette forståelsen og bidrage til at skabe en god oplevelse for såvel beboere som de professionelle”, slutter Tania Andersen.

 

Lancering

AlmenVejledningen "Piktogrammer - Idéografisk komunikationsredskab til byggesager" blev lanceret den 14. april 2015 til åben konference i Bygningskulturens Hus, arrangeret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, AlmenNet og Bygherreforeningen. 

Piktogrammer - lancering

Her er folkene bag piktogramvejledningen. Fra venstre: Tania Andersen, Allan Werge fra AL2bolig og Gitte Weien fra Boligkontoret Danmark

“Når håndværkerne skal ind i beboernes boliger, opstår der desværre ofte situationer, hvor både bygherre og beboere står frustrerede tilbage, fordi kommunikations-kløften er for stor”
Projektleder Tania Andersen

Værktøjer

Vejledning, piktogrammer og varslingsbreve

På baggrund af projektet er der udarbejdet et ideografisk kommunikationsværktøj, der gør det lettere for bygherrer at få sine budskaber igennem til beboerne under en byggesag. Projektet og værktøjerne sigter mod større byggesager, der omfatter:

  • arbejder i boligen
  • arbejder der kræver bad- og toiletvogne
  • arbejder der kræver genhusning
  • arbejder i forbindelse med adgangsveje til boligen

AlmenVejledning: "Piktogrammer - Idéografisk komunikationsredskab til byggesager"

I vejledningen kan du læse om baggrund og anvendelse af piktogrammerne og få et indblik i den omfattende undersøgelse samt teori, der ligger til grund for udarbejdelsen af piktogrammerne. I vejledningen er der også en 2-siders manual til hvordan man kommer i gang med at bruge piktogrammerne.

Hent den her

Piktogrammer

Her kan du hente alle piktogrammer enkeltvis eller som en samlet pakke.

KogB_Koekken KogB_NytKoekken KogB_IngenKoekken KogB_Koekkenvogn KogB_IngenToilet
KogB_IngenBad KogB_Badevaerelse KogB_NYTbadevaerelse KogB_IngenToilet-Bad KogB_Toilet-Brusevogn
KogB_Toiletvogn KogB_Brusevogn KogB_IngenVand Kontakt_Brev Kontakt_SMS_Mobil
Kontakt_Mobil_Comp AfleverNoglePostkasse AfleverUdfyldtSeddel Rydning_Rum Rydning_Hjaelp
RydForanVaeg RydForanVindue Noegle Haandvaerker_Adgang Haandvaerker_Afvarsling
Haandvaerker_Omvarsling Haandvaerker_Klarmelding Haandvaerker_Klarmelding (2) Haandvaerker_TV-mand Haandvaerker_Maler
Haandvaerker_Murer Haandvaerker_Elektriker Haandvaerker_VVS-mand Haandvaerker_Opmaaling Haandvaerker_Toemrer
Forsikring UdskiftningAfLaas Kamera Flytning_Ladvogn InfoMoede_Auditorium
InfoMoede InfoMoede_VedBord Genhusning Parkeringsplads ParkeringForbudt
Pil_01 Pil_02 Pil_03 Pil_04 Pil_05
Pil_06 Pil_07 Pil_08 Haandvaerker_Stoej_Stoev Haandvaerker_Stoej
TilgangsvejTilBoligSpaerret Varsling_Renovering_3mdr Varsling_Renovering_6ugers 

Ekstra kommentarer

Du kan også hente en liste med de kommentarer til piktogrammer, der er testet på kolleger og beboere, men ikke af Epinion.

Brevskabeloner - varsling, jura og piktogrammer

Her kan du hente brevskabeloner med brug af piktogrammer på de juridisk krævende og de mest væsentlige i forhold til varsling af beboere
under byggesager. Brevene kan også hentes som en samlet pakke. Der er tale om følgende:

Skabelonerne skal ses som eksempler på brug af piktogrammer. De overholder lovgivningen på området, men ud over lovgivningen, er det jo smag og behag hvilken ordlyd I giver jeres breve. 

Rapport om test af piktogrammer

Piktogrammerne er blevet testet via en kvalitativ undersøgelse gennem interviews med en bred gruppe af beboere, i samarbejde med analyse- og rådgivningsvirksomheden, Epinion. Efterfølgende blev piktogrammerne tilrettet i forhold til testresultatet. Læs rapporten her.Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Tania Andersen

Mail:

tga@al2bolig.dk

Støttet af

Projektejer