Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

Formålet med projekt Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde er at lave et redskab til helhedsplanlægningen.


Om projektet

Formålet med projekt Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde er at lave et redskab til helhedsplanlægningen, lige fra behovet for en renovering overvejes og frem til skema A er godkendt. 

Projektleder Sara Terp Uhre fra Boligselskabet Fruehøjgaard har
været tovholder for en større revision af vejledningen med samme
titel fra 2007. ”Der var behov for en brush up af vejledningen, dels for at være up to date med den nye ansøgningsprocedure i Landsbyggefonden og dels for at gøre værktøjerne mere overskuelige og strukturerede," fortæller Sara. 

Vejledningen har opmærksomhed på helheden omkring en fremtidssikring,
men har sit primære fokus på den fysiske renovering. Planlægningen af en helhedsrenovering gennemløber typisk fire faser: 

  1. Forberedelse
  2. Idé- og projektudvikling 
  3. Projektafklaring og
  4. Vurdering og godkendelse. Læsevejledning

Vejledningen er opbygget som en guide, hvor helhedsplanlægningens fire faser beskrives i hver sit kapitel, hvor processen gennemgås detaljeret. Vejledningens anvisninger på helhedsplanlægning kan bruges som inspiration og anvendes i det omfang, det er relevant i den konkrete situation.

'Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde' kan med fordel anvendes sammen med de to andre AlmenVejedninger: 'Fremtidsanalyse' og 'Beboerdemokratisk proces'. Helhedsplan som værktøj

Denne vejledning beskriver forløbet fra de første forberedelser og frem til skema A. Som læser guides du trin for trin igennem forløbet og arbejdet med helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde.

Helhedsplanen er vejledningens vigtigste omdrejningspunkt og der gives konkrete forslag til hvorledes denne kan udarbejdes. Helhedsplanen kan have flere formål. Først og fremmest er den et værktøj for boligorganisationen til opnå overblik over afdelingens situation, og til at planlægge strategisk. Desuden er helhedsplanen påkrævet, når der søges om renoveringsstøtte hos Landsbyggefonden.

I vejledningen er processen med at ansøge om støtte ved Landsbyggefonden, samt myndighedssamarbejdet med kommunen også beskrevet.

Proces For HelhedsplanlaegningFakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Sara Terp Uhre

Mail:

stu@fruehojgaard.dk