Genanvendelse af overskudsjord og betonaffald lokalt

Formålet med udviklingsprojektet "Genanvendelse af overskudsjord og betonaffald lokalt" er at undersøge, hvilke på landskabs- og byudviklingsmæssige tiltag man kan lave med genanvendt byggeaffald og komme med eksempler, der er både inspirerende og nemme at oversætte til egne forhold.

Foto: Mikkel Eye

Om projektet

En tredjedel af alt affald i Danmark består af anlægs- og byggeaffald.

Det er ikke så lidt.

Med ”Parallelsamfundspakken” kom en øget nedrivningsaktivitet i den almene sektor, særligt af montagebyggeri i beton. Flere steder blev nedrivningerne fulgt op af opførelse af nyt byggeri og altid af en landskabelig bearbejdning af de fritlagte tomter. Nedrivninger og nybyggeri medfører både store mængder byggeaffald og overskud af jord, der typisk bortskaffes ved bortkørsel og som giver et stort negativt klimaaftryk.

Der er stort fokus på  genanvendelse af byggematerialer i nyt byggeri. Det giver mening og sparer potentielt mange tons CO2.

Meget mindre fokus får det enorme potentiale, der ligger i at genanvende byggeaffald i udearealerne. Når vi samtidigt ved, at udearealerne i etageboligbyggeri har en stor betydning for fællesskabet mellem beboerne – og at et stærkt fællesskab har en stor betydning for vores livskvalitet, er der desto mere grund til at se med friske øjne på netop udearealerne.

Formålet med udviklingsprojektet "Genanvendelse af overskudsjord og betonaffald lokalt" at undersøge, hvilke på landskabs- og byudviklingsmæssige tiltag man kan lave med genanvendt byggeaffald og komme med eksempler, der er både inspirerende og nemme at oversætte til egne forhold.


Tryk på hæftet og dyk ned i videnssamlingen.

Udviklingsprojektet er et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune, Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen og Domea.dk og med sparring fra KAB, FAB og Odense Kommune/Erhvervshus Fyn.


Foto: Mikkel Eye


Slides fra minikonference

Kl. 13.00 Velkomst (uden slides)
v/ Eva Seyffert, AlmenNet

Kl. 13.05 Præsentation af dagens program (uden slides)
v/Mette Mogensen, Domea.dk

Kl. 13.10 Opsamling fra forundersøgelse 
v/Angelina Molinaro, Domea.dk

13.25 Konkret erfaring med genanvendelse
v/Jens Linnet, BOGL

13.55 Hvad betyder kørsel af jord og byggeaffald for CO2 aftrykket? – eksempler med påvisning af sparet CO2
Laura Heron, Høje Taastrup Kommune

14.15 Hvad hvis man ikke selv har materialerne?
Lene Brix, Circle Bank

14.35 Pause

Kl. 14.50 Brugerproces – opmærksomhedspunkter, særligt når projektet ser ’anderledes’ ud
Karen Marie Fisker Langkjer og Anne Hartvig Mogensen, LYTT

15.15 Debat med Jens Linnet, Lene Brix, Claus Bjørnton (KAB) og Laura Heron faciliteret af Mette Mogensen, Domea.dk (uden slides)

Kl. 15.45 Tak for i dag

 Casebank

Dette projekt viser en række projekter, hvor byggeaffald og overskudsjord genbruges i landskabsprojekter. Det er en felt under konstant udvikling, og vi håber at kunne samle alle relevante projekter her i denne casebank.

Har du et projekt til casebanken, så send det ind til almennet@almennet.dk

CO2 beregner - jord
Kørsel med jord fylder meget i det samlede CO2 regnskab. CO2 beregner - jord er designet til, at give en hurtig indikation på hvor meget CO2 kørsel med jord fylder, på det enkelte projekt. Grundlæggende skal der kun udfyldes 4 felter med tal for afstand til deponi, afstand til genindbygning, mængde i tons og hvor mange procent af den samlede mængde jord, der kan genindbygges.

Beregneren er udviklet af Klaus Kellermann, Roskilde Kommune Ejendomme i forbindelse deltagelse i det fælleseuropæiske støttede projekt CityLoops.
Beregner for overskudsjord

CO2 beregner - byggeaffald
Når en bygnings skal rives ned, der typisk mange forskellige parametre, der skal tages hensyn til for bygningsejer. Et af de hensyn man bør have med i sine overvejelser tidligt i beslutningsprocessen er hvor meget CO2 der kan spares ved at genbruge eller at genanvende byggematerialer. Denne CO2 beregner er udarbejdet under det fælleseuropæiske udviklingsprojekt CityLoops. Tanken med beregneren er man som bygningsejer eller rådgiver, hurtigt kan få et fingerpeg om hvor det største CO2 besparelsespotentiale ligger. Beregner bygger på tal fra den finske Lipasto database og tal fra SBI 2019:08 ”Livscyklusvurdering for cirkulære løsninger med fokus på klimapåvirkning”.

CO2 beregneren tager udgangspunkt i 11 forskellige affaldsfraktioner, som man kan regne enten som genbrug eller genanvendelse.
Beregner for byggeaffaldFakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Mette Mogensen, By- og boligudviklingschef Domea.dk

Mail:

mem@domea.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

845.000 kr.

Støttet af

Projektejer

Domea.dk

Ansøgningsår

2020

Projektdeltagere

Mette Mogensen, By- og boligudviklingschef hos Domea.dk
Projektleder, samarbejdspartner og projektejer

Anton Ahnfelt-Rønne
Projektleder-assistent, Domea.dk

Angélina Molinaro
Assisterende projektleder, Domea.dk

Peter Rothman Boas, projektleder FAB
Mulig sparringspartner og medaktør

Claus Bjørton, Kundechef KAB
Mulig sparringspartner og medaktør

Camilla Hedegaard Møller, ph.d., erhvervs-postdoc., studielektor, KADK
Viden fra forskningens verden, bidrag med egnede eksempler, vidensdeling til studerende og bidrage til at systematisere dataindsamling og relation til planlagt forskningsprojekt

Jonna Majgaard Krarup, ph.d., lektor i landskabsarkitektur, KADK
Viden fra forskningens verden, bidrag med egnede eksempler, vidensdeling til studerende og bidrage til at systematisere dataindsamling og relation til planlagt forskningsprojekt

Christina Melvang Erhvervshus Fyn/Odense Kommune
Sparringspartner og samarbejdspartner

Nabil Ben Chaabane, udviklingskonsulent i Høje-Taastrup Kommune
Samarbejdspartner

Erika Yates, Miljømedarbejder, Høje Taastrup Kommune
Konsulent og sparringspartner

Laura Heron Jessen, Miljømedarbejder, Høje-Taastrup Kommune
Konsulent og sparringspartner