Genanvendelse af overskudsjord og betonaffald lokalt

Byggeri, renovering og nedrivning medfører overskud af jord og byggematerialer, som er en udfordring i forhold til CO2-reduktion. Domea.dks partnerkreds og AlmenNet har påbegyndt et projekt, som skal udvikle mulighederne i at genanvende byggematerialer.

Foto: SLA/Magnus Klitten

Om projektet

Byggebranchen forbrug af ressourcer er i runde tal en tredjedel på verdensplan, ligesom omkring en tredjedel affald i Danmark består af anlægs- og byggeaffald. Derudover medfører ”Parallelsamfundspakken” omfattende nedrivninger af særligt montagebyggeri i beton samt samtidig opførelse af nyt byggeri, der vil medføre overskud af jord og byggematerialer. Nedrivning medfører store mængder overskudsmaterialer, som i dag transporteres langt, og det vil samlet set give et stort negativt klimaaftryk.

Problematikkerne er en brændende platform, og der er et stort potentiale i at dele og formidle den viden, der findes, så beslutningen om mere klimavenlige løsninger gøres mere tilgængelig og nemmere at formidle. Projektets landskabsarkitektoniske tilgang gør, at arbejdet kan ske i feltet mellem infrastruktur, landskabelige og kunstneriske elementer, og med fokus på involverende beboerprocesser i praksis.

Aktiviteter
Projektet står på to ben, hvor det første fokuserer på at identificere relevante projekter indenfor en række kriterier såsom:

  • Dublikerbarhed - indeholder projektet genanvendelsesstiltag, der er direkte dublikerbare?
  • Landskabsarkitektonisk værdi - bærer eksemplet landskabsarkitektoniske værdier, der også overført til andre projekter kan medføre et oplevelsesmæssigt løft?
  • Skala - eksempelkataloget bør indeholde både store projekter og mindre tiltag
  • CO2-aftryk

Andet ben fokuserer på, hvordan beboerne i boligområderne kan inddrages på bedst mulige vis og fokuserer på landskabsprojekter med genanvendelses- og
genbrugstiltag, som har virket inkluderende og vedkommende for de involverede beboere. 

Output
Projektets output vil være en række publikationer og to konferencer. Publikationerne kommer til at bestå af både billedmateriale og beskrivelser af projektets processer og succeser. På den måde bliver eksemplerne lettilgængelige og nemme at overføre til andre boligorganisationer. I den sammenhæng beskrives forslag til beboerinvolverende aktiviteter også.
Konferencerne kommer til at handle om viden fra arbejdet og inspiration til videre arbejde så projektets eksempler og fund kan diskuteres blandt de almene boligorganisationer.

 


Fakta

Status

Igangværende

Kontakt

Mette Mogensen, By- og boligudviklingschef Domea.dk

Mail:

mem@domea.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

845.000 kr.

Støttebeløb fra forsøgspulje

485.000 kr.

Støttet af

Projektejer

Domea.dk

Ansøgningsår

2020

Projektdeltagere

Mette Mogensen, By- og boligudviklingschef hos Domea.dk
Projektleder, samarbejdspartner og projektejer

Anton Ahnfelt-Rønne
Projektleder-assistent, Domea.dk

Peter Rothman Boas, projektleder FAB
Mulig sparringspartner og medaktør

Claus Bjørton, Kundechef KAB
Mulig sparringspartner og medaktør

Camilla Hedegaard Møller, ph.d., erhvervs-postdoc., studielektor, KADK
Viden fra forskningens verden, bidrag med egnede eksempler, vidensdeling til studerende og bidrage til at systematisere dataindsamling og relation til planlagt forskningsprojekt

Jonna Majgaard Krarup, ph.d., lektor i landskabsarkitektur, KADK
Viden fra forskningens verden, bidrag med egnede eksempler, vidensdeling til studerende og bidrage til at systematisere dataindsamling og relation til planlagt forskningsprojekt

Christina Melvang Erhvervshus Fyn/Odense Kommune
Sparringspartner og samarbejdspartner

Nabil Ben Chaabane, udviklingskonsulent i Høje-Taastrup Kommune
Samarbejdspartner

Erika Yates, Miljømedarbejder, Høje Taastrup Kommune
Konsulent og sparringspartner

Laura Heron Jessen, Miljømedarbejder, Høje-Taastrup Kommune
Konsulent og sparringspartner