Fremtidsanalyse

Tendenserne viser, at beboerne bliver mere ”kræsne” i fremtiden, og det øger forventningerne til boligens funktioner. Alle boligafdelinger vil have gavn af at lave en fremtidsanalyse

Om projektet

Projektleder Jonatan Michelsen fra KAB har stået for en tiltrængt opdatering og fornyelse af en af AlmenNets ældre vejledninger i fremtidsanalyse fra 2007. I den nye vejledning er meget af det oprindelige indhold bevaret, men værktøjerne er blevet mere overskuelige, læsevenlige og bedre struktureret. AlmenVejledning i fremtidsanalyse tager hånd om mange velkendte problematikker, der vedrører fremtidssikring af ældre boligafdelinger.

Jonatan Michelsen arbejder til daglig med analyse og fremtidssikring og af KABs ældre boligafdelinger og udtaler: ”For at de ældre boligafdelinger ikke skal ’sakke bagud’ er det vigtigt, at man aktivt tager hånd om udfordringerne i den enkelte afdeling og finder bæredygtige løsninger.” En fremtidssikringsanalyse belyser en afdelings muligheder for eksempelvis at lave fysiske ændringer eller innovative boligsociale tiltag, som sikrer, at boligafdelingen er et attraktivt sted at bo, både nu og om 20 til 30 år.

Vejledningen har fokus på emner som fremtidens beboere, attraktionsværdi, energi & indeklima, boligsociale forhold, boligmarkedet, modernisering af boligen m.m. Foruden et designmæssigt og grafisk løft bliver vejledningen sat op i et nyt, læsevenligt app-format, hvor alle AlmenNets publikationer vil være digitalt tilgængelige i nærmeste fremtid.

AlmenVejledning i fremtidsanalyse kan med fordel anvendes sammen med de to andre AlmenVejedninger: ”Beboerdemokratisk proces” og ”Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde”.

Download

“Boliger er altid bygget til fortidens familieformer, under nutidens økonomi, men skal tjene fremtidens behov”
Citat fra AlmenVejledning i fremtidsanalyse

Værktøjer

I højre side kan du finde og printe de værktøjer, der også ligger som bilag inde i selve vejledningen. 

  1. Status for afdelingen
  2. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig
  3. Omdisponering af stor bolig
  4. Sammenlægning af 3 boliger til 2 Sammenlægning af 2 boliger til 1
  5. Sammenlægning af bolig til tag

Find vejledningen i AlmenNets app

DownloadFakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Jonatan Michelsen

Mail:

jmi@kab-bolig.dk

Støttet af

Projektejer

KAB