25 JANUAR 2024

Flere seniorer skal have mulighed for at flytte ud af deres store boliger

Nyt projekt undersøger, hvordan den almene sektor bedre kan matche den aldrende befolknings boligbehov og skabe større bevægelighed på boligmarkedet.

Læs nyhed

Inden for det sidste årti er andelen af personer over 65 år steget fra 15,6 pct. til 19,9 pct., og i 2040 er forventningen, at 65-årige og derover udgør en fjerdedel af befolkningen (Danmarks Statistik). Skal den almene sektor huse samme andel af seniorer og ældre i fremtiden, som den gør i dag, vil det kræve 45.000 flere almene boliger til målgruppen i 2030 og knap 76.000 flere i 2040. 

”Den almene sektor kan ikke bygge sig ud af det stigende boligbehov. Der er derfor brug for at sikre en større flyttemobilitet på det almene boligmarked, hvis sektoren skal løfte samme samfundsansvar i fremtiden, som den gør i dag”, siger Gunvor Christensen, analysechef hos FOB.

Ventelister, flytteomkostninger og boligmangel bliver en kæp i hjulet
Den almene boligsektor tilbyder en stor variation af boliger til mennesker i alle aldre, med forskellige familiemønstre og med forskellige behov og præferencer. Muligheden for at ændre sin boligsituation kan dog være begrænset – og dermed også flyttemobiliteten. 

Ventelisterne er lange og til tider fastfrosset; den rigtige bolig kan komme på det forkerte tidspunkt, og nogle boligtyper er der stor mangel på. Seniorernes behov og muligheder for at tilpasse deres boligsituation er derfor særdeles vanskelig, lyder det fra boligorganisationerne.

”Vi ved, at mange seniorer i dag sidder i en bolig, der er for stor eller ikke passer med beboerens øgede behov for tilgængelighed i indretningen. Men vi ved ikke særlig meget om, om og hvordan der sker en nedskalering af boligen, og hvordan sammenhængen er med tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, indkomstniveau, boligform og familiesituation, og hvor planlagt overgangen er”, siger Gunvor Christensen og fremhæver, at det kan handle om, at transaktionsomkostninger ved en flytning er for høje, eller at boligudgiften i ny bolig er for høj i forhold til den eksisterende bolig.

Behov for mere viden for at finde de rigtige løsninger
Projektet, der bærer titlen "Flyttemobilitet blandt seniorer i den almene sektor", udforsker forskellige aspekter af boligskifte blandt ældre - fra personlige præferencer til institutionelle hindringer. Målet er at udvikle praktiske løsninger og politiske anbefalinger, der kan facilitere en mere problemfri overgang til passende boliger for ældre borgere. 

"Med en aldrende befolkning står vi over for unikke udfordringer i den almene sektor. Dette projekt vil ikke kun hjælpe seniorer med at finde passende boliger, men også styrke vores forståelse af deres behov og præferencer," siger Gunvor Christensen.

Bag projektet står foreløbig FOB, KAB, Nordvestbo, Boliggården, Pålsson Arkitekter, AI gruppen, Helsingør Kommune og AlmenNet. Det er stadig muligt for interesserede boligorganisationer at bidrage til projektet.

”Det er helt essentielt, at vi har alle parter med viden og handlemuligheder med i dette projekt. Derfor er vi rigtigt glade for, at projektgruppen samler boligorganisationer, rådgivere og kommuner i en fælles indsats for at få en større forståelse for ældres boligbehov og på sigt få mere ud af vores kvadratmeter,” siger Camilla Louise Kristensen, konsulent i AlmenNet.

Projektet er støttet af Nykredits Fond. Arbejdet startes op i januar 2024 og forventes at kunne præsentere sine resultater i begyndelsen af 2025. Al viden vil blive frit tilgængeligt på almennet.dk.