Webinar: Strategiske partnerskaber i alment byggeri

Kom med til lancering af det nye AlmenHæfte, hvor vi dykker ned i praksis og erfaringer fra partnerskabernes opstartsfase.

Assets / Icons / calendar Created with Sketch.

20.04.2022

Assets / Icons / warning Created with Sketch. Assets / Icons / checkmark Created with Sketch.

Tilmelding lukket

Assets / Icons / mark Created with Sketch.

DKK 0,-

Assets / Icons / Ticket

Tilmeldingsfrist

19.04.2022

ID:

22-54

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

09.00 - 10.00

AlmenNet

Kontakt sekretariatet

almennet@almennet.dk

33 76 20 71

I 2018 igangsatte fsb og KAB som de første almene bygherrer arbejdet med udbud af strategiske partnerskaber, der begge blev etableret i foråret 2019. I sommeren 2020 igangsattes et fælles udviklingsprojekt, der havde til formål at skabe ny viden og opsamle praksisnær erfaring fra to partnerskabers etableringsfase.

Erfaringsopsamlingen deler nogle brugbare huskesedler, som kan bruges af alle parter, der går med tanker om at indgå i et strategisk partnerskab i en almen kontekst. Fokus er på de læringer, som de to almene partnerskaber har opnået i hhv. udbud, tilbud og opstartsfase.

På webinaret deltager medlemmer fra de operationelle ledelser i fsb HJEM og KAB &Os. De deler ud af deres erfaringer og refleksioner over de første faser i de strategiske partnerskaber ud fra et bygherre-, entreprenør- og rådgiverperspektiv.

Program

Velkomst og introduktion
v. Niklas Jarnit, Sekretariatsleder i AlmenNet

Præsentation af vidensopsamling – formål og tilgang
v. Mie Wittenburg, Partnerskabsudvikler i fsb HJEM

Motivationen for at udbyde strategiske partnerskaber i det almene – Bygherres perspektiv
v. Helene Freiesleben Bjergelund, projekt- og teamchef i fsb

Fremdrift på byggesager og flow i projektporteføljen i et beboerdemokrati
v. Erik Vibe, Partnerskabsdirektør i fsb HJEM og Sektionsdirektør, NCC

Hvor stærk og selvstændig en organisation skal vi bygge?
v. Britt Nemmøe, Operationel ledelse i fsb HJEM og Associeret Partner, RUBOW Arkitekter

Totaløkonomien på projekterne
v. Morten Dam Hansen, Operationel ledelse i fsb HJEM og Leading Project Manager, COWI

Spørgsmål

Opsummering og tak for i dag!

Sted

Online - Ved din PC