Det med småt

Betingelser for arrangementstilmelding

Tilmelding
Tilmeldingen skal som udgangspunkt ske via AlmenNets hjemmeside på almennet.dk/arrangementer. Hvis arrangementet afholdes i samarbejde med en anden part, vil du blive dirigeret videre til en anden parts hjemmeside for tilmelding.

Ved tilmelding til kurser og uddannelser i samarbejde BL, er det BL’s kursusbetingelser, som er gældende for aktiviteten.

Tilmelding til AlmenNets aktiviteter sker efter først-til-mølle princippet ved mindre andet fremgår.

Tilmeldingsfrist
Fristen for tilmelding fremgår af det enkelte arrangement og varierer afhængig af aktiviteten. Fristen er sat af hensyn til aftalerne med de kursussteder og samarbejdspartnere, som vi benytter.

Optaget
Det vil fremgå ved tilmeldingen, om der er ledige pladser på den ønskede aktivitet. Hvis du ønsker det, kan du blive optaget på en venteliste til arrangementet. I tilfælde af afmeldinger vil pladsen blive tilbudt eventuelle personer på ventelisten efter rækkefølge.

Hvis der er tale om en uddannelse med optagelseskrav, vil vi efter en vurdering af din ansøgning be- eller afkræfte din deltagelse i uddannelsen.

Afmelding
Afmelding af AlmenNets arrangementer skal ske til mail: almennet@almennet.dk.

Ved aktiviteter med deltagerbetaling skal afmeldingen ske senest 1 måned før aktivitetens start. Hvis du afmelder senere, vil AlmenNet forsøge at afsætte pladsen, såfremt der er venteliste. Lykkes det ikke at afsætte pladsen, skal du betale fuld kursuspris.

Aflysning eller udsættelse
Ved aflysning eller udsættelse af et arrangement vil AlmenNet omgående give besked til de tilmeldte.

Betaling
Der skal ikke betales ved tilmelding. AlmenNet udsender faktura for din deltagelse ifm. arrangementets start.

Priser
Priserne på AlmenNets arrangementer er delvist omkostningsbestemte og det er ikke hensigten at AlmenNet skal tjene penge på foreningens arrangementer. Priserne sættes derfor ud fra udgiftsniveauet.

Pris for eksterne (ikke AlmenNet-medlemmer)
Ikke-medlemmer er velkomne på en række af vores kurser, uddannelser, temadage og øvrige kursusudbud. Hvis arrangementet er forbeholdt AlmenNets medlemmer, vil det fremgå på den konkrete arrangementsside. Ved aktiviteter med brugerbetaling vil det fremgå, hvis der er en særlig pris for ikke AlmenNet-medlemmer.

Handicapvenlige kursuslokaler
Vi bestræber os på at vælge kursussteder, der er handicapvenlige. Vi anbefaler dog, at du kontakter kursusstedet, hvis du har særlige ønsker til lokalerne eller forplejningen, eller hvis du ønsker at reservere et værelse, der er handicapvenligt.

I visse tilfælde, såsom besigtigelsesture er det ikke altid muligt at leve op til gældende tilgængelighedskrav. For yderligere information om specifikke arrangementer, kontakt AlmenNets sekretariat på mail almennet@almennet.dk eller tlf. 3376 2000.