Webinar: Det almene byggeprogram

Kom med når vi går i dybden med Det Almene Byggeprogram og få en grundig gennemgang af det nyudviklede Route map for bygherren.

Assets / Icons / calendar Created with Sketch.

23.03.2022

Assets / Icons / warning Created with Sketch. Assets / Icons / checkmark Created with Sketch.

Tilmelding lukket

Assets / Icons / mark Created with Sketch.

DKK 0,-

Assets / Icons / Ticket

Tilmeldingsfrist

22.03.2022

ID:

22-52

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

09.00 - 10.30

AlmenNet

Kontakt sekretariatet

almennet@almennet.dk

33 76 20 71


Den Almene Projekthåndbog
 er bygherreorganisationens redskab til at holde styr på byggesagens dokumenter og skal sikre, at projektlederens altid har de opdaterede vejledninger og paradigmer lige ved hånden.

Det nye AB/ABR-system sætter en række nye standarder for, hvad man som bygherre på forhånd skal tage detaljeret stilling til, når man udbyder rådgiverydelser og entreprenørleverancer. Det udfordrer bygherren i den indledende fase, og gør samtidigt byggeprogrammet til et endnu vigtigere redskab for bygherren til at kunne styre sin proces.

Kom med, når vi går i dybden med route mappen til det gode byggeprogram.

 

Byggeprogrammet

Byggeprogrammet er bygherreorganisationens vigtigste redskab i den indledende fase, da det er heri rammerne for projektet lægges fast. Som bygherre skal du allerede i programfasen træffe en række centrale beslutninger om både projektet, byggeprocessen og samarbejdet med de øvrige involverede parter, og samtidigt leve op til kravene de ydelsesbeskrivelser, der er knyttet til det nyeste AB-regime.

Det almene byggeprogram er således det første og i mange tilfælde det vigtigste beslutningsdokument, der definerer bæredygtigheds-, kvalitets- og driftskrav, fastlægger beslutningsprocedurer undervejs i processen og ikke mindst hvordan resultatet måles ved afleveringen og igangsættelse af driften. Og det gode byggeprogram gør bygherren dagsordensættende i forhold til de øvrige involverede parter i projektet.

Det er udgangspunktet for et nyt afsnit 3.5 - BYGGEPROGRAM i Den Almene Projekthåndbog, der indeholder en route map med vejledning, som guider dig kronologisk igennem beslutningsrækken og systematisk gør dig opmærksom på de overordnede overvejelser, og som skal gøres med udgangspunkt i Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018 (YBL18), Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning 2019 (YBB19) samt det nye AB system (18).

På dette webinar får du en kort introduktion til PROJEKTHÅNDBOGEN og det nye afsnit BYGGEPROGRAM af projektchef Graves Simonsen, Bygherreforeningen, efterfulgt af en gennemgang af route mappen til BYGGEPROGRAMMET af bygherrerådgiver og udvikler Anne Guldhammer, Arkitektfirmaet AKC.

Webinaret arrangeres i samarbejde med Bygherreforeningen.

Sted

Online - Ved din PC