Webinar: Ressourceanvendelse på byggepladsen

Ressourceanvendelse på byggepladsen kan have væsentlig betydning for et projekts miljø- og klimapåvirkning under udførelsen. Det gælder også for de mange igangværende og kommende almene renoveringer landet over. Kom med, når AlmenNet præsenterer den nye viden fra projektet ’Ressourceanvendelse på byggepladsen’.

Assets / Icons / calendar Created with Sketch.

15.12.2022

Assets / Icons / warning Created with Sketch. Assets / Icons / checkmark Created with Sketch.

Ledige pladser

Assets / Icons / mark Created with Sketch.

DKK 0,-

Assets / Icons / Ticket

Tilmeldingsfrist

14.12.2022

ID:

22-327

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

09.00 - 10.00

AlmenNet

Kontakt sekretariatet

almennet@almennet.dk

33 76 20 71

Trin 1

Jeg tilmelder mig arrangementet den 15. DEC 2022

Der er behov for at skabe mere bæredygtige renoveringer og dermed bidrage til løsninger af klimakrisen. Det gælder i materialevalget såvel som i udførelsen. De almene renoveringsprojekter rummer et stort potentiale, som endnu ikke er indfriet.

Byggeaffald udgør i dag omkring 35 pct. af den samlede affaldsmængde i Danmark, og derudover anslås det, at ressourcespildet i selve udførelsesfasen ligger på omkring 10 pct. af det samlede materialeforbrug. Dertil kommer forbruget af energi, transport og vand, som sjældent måles og dokumenteres.

Den almene bygherre har ansvaret for at sætte mål for ressourceanvendelsen i udførelsesfasen. Det er ikke nemt at indhente brugbare data fra hoved- og underentreprenører, hvilket gør det vanskeligt at sætte mål for sin udledning.

I et nyt AlmenNet-projekt har Boligkontoret Danmark undersøgt hvordan almene boligorganisationer kan arbejde struktureret og konstruktivt med delkravet fra Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, som omhandler ’Ressourceanvendelse på byggepladsen’.

Projektet er udarbejdet af Boligkontoret Danmark i samarbejde med LivingLean, BUILD, KEA, Hovedstadens Bygningsentreprise, Aktivbyg og Anlæg samt en række almene boligorganisationer fra hele landet.

 

Praktisk
Den 15. december, kl. 09.00- 10.00
Online webinar
Gratis
Målrettet ansatte i almene boligorganisationer, men åbent for alle

 

Program

 • Velkomst
  v. Henrik Madsen, BL
 • Om projektet
  v. Merle Christiansen, Boligkontoret Danmark
 • Gennemgang af væsentligste findings
  v. Torben Vang og Stina Trojlsgaard, LivingLean
 • Spørgsmål og opsamling
 • Tak for i dag 

Sted

Online - Ved din PC