WEBINAR: DEN ALMENE PROJEKTHÅNDBOG

Kom med på webinar den 25. februar og bliv introduceret til Projekthåndbogen og dens mange dokumenter!

Assets / Icons / calendar Created with Sketch.

25.02.2021

Assets / Icons / pin Created with Sketch.

Online

Assets / Icons / warning Created with Sketch. Assets / Icons / checkmark Created with Sketch.

Tilmelding lukket

Assets / Icons / mark Created with Sketch.

DKK 0,-

ID:

21-43

Målgruppe:

Alle

Type:

Webinar

Varighed:

1 time

AlmenNet

Kontakt sekretariatet

almennet@almennet.dk

33 76 20 71

Den Almene Projekthåndbog har allerede hjulpet mange boligorganisationer med at håndtere byggesager. Over 500 ansatte i de almene boligorganisationer har allerede bestilt et login til dokumentbiblioteket, som indeholder over 70 dokumenter.

Alle dokumenter findes i udgaver som kan håndtere bygge- og renoveringssager med baggrund i AB92 og ABR89 eller med baggrund i de nye AB18 og ABR18.

Det kan være svært at komme i gang med at bruge Projekthåndbogen og derfor tilbyder vi dette webinar, hvor vi gennemgår håndbogen og hvordan den kan bruges.

Den almene projekthåndbog
Som projektleder i en mindre eller mellemstor boligorganisation med ansvar for en nybyggeri- eller renoveringssag kan det være et projekt i sig selv at holde styr på den voksende mængde af byggesagsdokumenter. Den Almene Projekthåndbog er en hjælp til denne proces og indeholder alt fra projektdokumentation, udbudsmateriale og projektgranskning, til skabelon for mødereferater og afleveringsprotokol.

Projekthåndbogen er et beskyttet værktøj med dokumenter, der løbende opdateres. Login gør det muligt som bruger at anvende paradigmer og vejledninger uden krænkelser af ophavsret. Bemærk at login kun gives til almene boligorganisationer og kommunale medarbejdere.

Fakta om håndbogen
Projekthåndbogen hjælper den almene bygherre igennem byggeriets faser, udbud og aftaler, og den indeholder forskellige dokumenttyper:

  • Vejledninger hvor den projektansvarlige kan hente viden om relevante emner i forhold til byggesagsadministration, udbudsprocedurer, beboerinddragelse, arbejdsmiljø, kvalitetssikring mv.
  • Paradigmer for forskellige dokumenter som tilrettes for hver byggesag og anvendes i forbindelse med udbud og aftaleindgåelse.
  • Standardbranchedokumenter som omfatter branchens vigtigste dokumenter herunder aftalegrundlag, ydelsesbeskrivelser, vejledning til Tilbudsloven og EU’s udbudsdirektiver samt udvalgte publikationer.
  • Eksempler hvor den projektansvarlige kan hente inspiration i projekter udført i andre boligselskaber.

Login til Projekthåndbogen kan rekvireres ved at sende en mail til almennet@almennet.dk

Gå direkte til Den Almene Projekthåndbog

Webinaret arrangeres i samarbejde med Bygherreforeningen.

Sted

Online - Ved din PC

Teams Online