Webinar: Igangværende udviklingsprojekter

Den 1. september har du muligheden for at blive klogere på tre igangværende AlmenNet udviklingsprojekter, som er under udarbejdelse. På dagen kan du høre om projekterne, foreløbige resultater og komme med dine indspark til projektlederen.

Assets / Icons / calendar Created with Sketch.

01.09.2021

Assets / Icons / warning Created with Sketch. Assets / Icons / checkmark Created with Sketch.

Tilmelding lukket

Assets / Icons / mark Created with Sketch.

DKK 0,-

Assets / Icons / Ticket

Tilmeldingsfrist

31.08.2021

ID:

21-135

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

09.00 - 10.30

AlmenNet

Kontakt sekretariatet

almennet@almennet.dk

33 76 20 71

Udviklingsprojekterne er motoren i AlmenNet. Den læring der ligger i udviklingsprocessen, hvor medlemmerne går sammen om at finde gode og innovative løsninger på fælles udfordringer, er en af foreningens største styrker. Derfor inviterer vi til et webinar, hvor du kan høre om udvalgte, igangværende udviklingsprojekter, og bidrage med dine perspektiver til projektgruppen.

På denne dag kan du høre om projekterne Effektiv nabodrift, Strategi for elbiler og ladestandere og Genanvendelse af overskudsjord og betonaffald lokalt.

Effektiv nabodrift
Der kan være mange fordele ved at lade boligafdelingens beboere varetage dele af driftsopgaverne - det bliver billigere for både boligorganisation og beboere, og så får beboerne et endnu større ejerskab til deres boligområde. Et igangværende udviklingsprojekt i AlmenNet undersøger potentialerne ved nabodrift, og skal inspirere endnu flere almene boligafdelinger til at indføre samme principper.

Strategi for elbiler og ladestandere
I takt med udbredelsen af den grønne omstilling, samt det stigende salg af elbiler til den danske befolkning, opstår et naturligt afledt behov for ladestandere og ladeinfrastruktur i nær tilknytning til almene boliger. I dette udviklingsprojekt vil der blive udarbejdet en værktøjskasse, som kan gøre boligorganisationen i stand til at træffe de rigtige beslutninger omkring el-ladestandere.

Genanvendelse af overskudsjord og betonaffald lokalt
Byggeri, renovering og nedrivning medfører altid overskud af jord og byggematerialer, som er en udfordring i forhold til CO2-reduktion. Udviklingsprojektet skal undersøge og udvikle mulighederne i at genanvende byggematerialer lokalt.

 

DAGENS PROGRAM

09.00 Velkomst v. Niklas Jarnit, konsulent i AlmenNet

09.10 Effektiv nabodrift v. Julie Jettesdatter Skoven, kundekonsulent i KAB

09.35 Strategi for elbiler og ladestandere v. Sune Peter Juul Hansen, administrativ projektleder i FAB

10.00 Genanvendelse af overskudsjord og betonaffald lokalt v. Mette Mogensen, By- og boligudviklingschef i domea.dk

10.25 Afrunding og tak for i dag v. Niklas Jarnit, konsulent i AlmenNet

Sted

Online - Ved din PC