Udviklingsseminar 2021

Kom med, når AlmenNet afholder det årlige udviklingsseminar. Igen i år afholder vi udviklingsseminaret virtuelt over Teams. På dagen har du mulighed for at præsentere en projektidé eller lytte til dine kollegaers projektidéer for efterfølgende at kunne indgå i udviklingen af et konkret udviklingsprojekt.

Assets / Icons / calendar Created with Sketch.

30.09.2021

Assets / Icons / warning Created with Sketch. Assets / Icons / checkmark Created with Sketch.

Ledige pladser

Assets / Icons / mark Created with Sketch.

DKK 0,-

Assets / Icons / Ticket

Tilmeldingsfrist

29.09.2021

ID:

21-134

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

10.00 - 12.00

AlmenNet

Kontakt sekretariatet

almennet@almennet.dk

33 76 20 71

Et virtuelt idékatalog
AlmenNets Udviklingsseminar afholdes virtuelt. Her har du mulighed for at præsentere din idé til et udviklingsprojekt. Det kan både være en idé til et konkret projekt, en præsentation af en udfordring som I har eller et udviklingsområde, som I mener bør belyses på tværs af sektoren.

Efter præsentationerne vil alle deltagere få mulighed for at melde sig til, hvis de ønsker at være en del af den gruppe, som vil arbejde videre med projektidéen. På baggrund af arbejdet i gruppen, udarbejdes en projektbeskrivelse, som skal danne grundlag for den fondsansøgning, som skal sikre finansiering til realisering af projektidéen.

Som deltager kan du altså 1) præsentere en projektidé eller 2) høre om andres projektidéer med muligheden for at indgå i den videre bearbejdelse af projektidéen.

Om AlmenNets udviklingsseminar
Udviklingsprojekterne er motoren i AlmenNet. Den læring der ligger i udviklingsprocessen, hvor medlemmerne går sammen om at finde gode og innovative løsninger på fælles udfordringer, er en af foreningens største styrker – og her spiller udviklingsseminaret en helt central rolle.

Formålet med udviklingsseminaret er at invitere en gruppe mennesker med forskellige faglige baggrunde, men samme brændende ønske om at udvikle den almene sektor, til at arbejde fokuseret med nye løsninger, der kan sikre, at branchen forbliver i konstant udvikling til glæde og gavn for de almene beboere.

Forventningen til AlmenNets udviklingsseminar er ikke nødvendigvis at producere færdige produkter, men at få bragt eksisterende viden i spil og skabe konkrete idéer og et grundlag for senere egentlig produktudvikling.

Ønsker du at præsentere en projektidé?
Hvis du har en projektidé, en problematik eller et udviklingsområde, som du ønsker at præsentere, vil du få 10 minutter på Udviklingsseminaret til at præsentere. Derefter vil der være en drøftelse af din idé, hvor de øvrige deltagere har mulighed for at kommentere og stille spørgsmål.

Sted

Online - Ved din PC