Bygherreuddannelsen 2021 - Virtuelt forløb

Hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri - større eller mindre byggesager, stiller det store krav til projektlederen i en boligorganisation. Med BLs specialiserede bygherreuddannelse bliver du klædt ordentlig på til at håndtere opgaven.

Assets / Icons / calendar Created with Sketch.

27.04.2021 - 08.06.2021

Assets / Icons / pin Created with Sketch.

Online

Assets / Icons / warning Created with Sketch. Assets / Icons / checkmark Created with Sketch.

Ledige pladser

Assets / Icons / mark Created with Sketch.

DKK 7.000,-

ID:

2021-0017

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

7 dage á ca. 3 timer

AlmenNet

Kontakt sekretariatet

almennet@almennet.dk

33 76 20 71

Denne uddannelse stiller skarpt på dig som projektleder i en almen bygherreorganisation med fokus på de særlige rammer, roller og vilkår, der gør sig gældende. At være projektleder i en almen byggesag er et udfordrende og meget spændende arbejde. Det kræver indsigt i processer og en forståelse for et kompliceret organisatorisk set up.

Uddannelsen afholdes virtuelt i et fokuseret forløb fra den 27. april til den 8. juni.

Deltagere
Du er ansat og arbejder som projektleder med byggesager i en boligorganisation. Du er forholdsvis ny i jobbet, måske nyuddannet eller kommer fra en anden branche (fx som rådgiver), og har en grundlæggende, professionel forståelse for byggeri. Med vores bygherreuddannelse får du redskaber, målrettet viden og praksis til at løfte dine opgaver.

Formål
Uddannelsen sigter mod at gøre dig skarpere på hvordan I får opfyldt målet, sikrer en god proces samt hvordan ansvaret er forankret hos de mange aktører i byggesagen. I uddannelsen er der særligt fokus på, hvad det vil sige at være almen bygherre og hvordan man sikrer et godt samarbejde med beboerdemokratiet og beboere gennem inddragelse og kommunikation.

Indhold og emner
Uddannelsen indeholder grundlæggende elementer i projektledelse af en almen byggesag, men den dykker også ned i særlige fokuspunkter. Uddannelsen i overskrifter:

Dag 1 
Den almene bygherre og beboerdemokratiet 
Den 27. april, kl. 09.00 - 12.00

 • Hvem er den almene bygherre?
 • Byggesagers proces og økonomi
 • Evaluering af byggesager
 • Bygherren, beboerdemokratiet og øvrige byggeparter

Dag 2
Den almene bygherres samfundsansvar og værktøjer
Den 4. maj, kl. 09.00 - 12.00

 • Værktøjer til den almene bygherre
 • Det almene byggeprogram
 • Den almene sektors samfundsansvar
 • Fokus på den grønne dagsorden

Dag 3
Rammer og betingelser for det almene byggeri - del 1
Den 11. maj kl. 09.00 - 12.00

 • Udbud
 • Rådgivnings- og entrepriseformer
 • AB18, ABR18 og ABT18

Dag 4
Rammer og betingelser for det almene byggeri - del 2 og råderet
Den 18. maj kl. 09.00 - 12.15

 • Voldgift, syn, skøn og mediation
 • Forsikringer
 • Råderet

Dag 5
Samarbejde med Landsbyggefonden, Byggeskadefonden og kommune - del 1
Den 25. maj, kl. 09.00 - 12.15

 • Landsbyggefonden
 • Helhedsplaner
 • Kommunen og alment byggeri

Dag 6
Samarbejde med Landsbyggefoden, Byggeskadefonden og kommune - del 2
Den 1. juni, kl. 09.00 - 11.30

 • Byggeskadefonden
 • IKT, granskning og den almene ByggePortal
 • Undgå byggeskader og svigt
 • Robusthed, overskud og bygbarhed

Dag 7
Kommunikation, genhusning og inddragelse
Den 8. juni, kl. 09.00 - 12.00

 • Procesplanlægning og kommunikation med beboerne
 • Genhusning
 • Afrunding af uddannelsen

Metode
Uddannelsen er virtuel og foregår over Microsoft Teams. Under normale fysiske omstændigheder, er BL's Bygherreuddannelse udviklet med en lang række inddragende elementer, men i denne digitale form, er der skruet ned for inddragelsen og op for oplæggenes faglige omfang.

 
Samarbejde med Bygherreforeningen og AlmenNet
Uddannelsen udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen og AlmenNet og er udviklet i samspil med almene bygherrer og Implement Consulting Group. Sammen med Bygherreforeningen har BL skræddersyet en samlet uddannelsespakke, som består af tre selvstændige uddannelsesforløb, hvoraf BLs bygherreuddannelse altså er en af dem. De to øvrige uddannelsesforløb, som kan tages som et tilvalg, udbydes gennem Bygherreforeningen. 

Sted

Online - Ved din PC

Teams Online