• Drift og administration Drift og vedligehold
  • Energi, klima og miljø Natur og biodiversitet

Værdiskabende gentagelser

Inspiration og erfaringer om biodiversitet og socialt ansvar i driften fra sektoren selv.

Status

Afsluttet

Udgivelsesår

2023

Projektejer

AlmenNet

Projektdeltagere

Deltagerne på AlmenNets ERFA-møder

Kontaktperson

Niklas Jarnit

Sekretariatsleder

nja@almennet.dk

33762071

Status

Afsluttet

Udgivelsesår

2023

Projektejer

AlmenNet

Projektdeltagere

Deltagerne på AlmenNets ERFA-møder

Kontaktperson

Niklas Jarnit

Sekretariatsleder

nja@almennet.dk

33762071

Om projektet

I maj 2023 afholdt AlmenNet fire ERFA-møder med titlen Værdiskabende gentagelser i samarbejde med BLs DriftsNet. Vi plejer at have en publikation med, som giver nogle perspektiver på et konkret emne. Det havde vi ikke denne gang. I stedet lagde vi vægt på udveksling af erfaringer og sikrede, at de bedste erfaringer blev delt i plenum.

Denne udgivelse er en sammenskrivning af præsentationerne fra de fire møder.

Værdiskabende gentagelser
Driften er en værdiskaber. Det er et faktum, som ikke kan betvivles. I 2013 udgjorde værdien af danske bygninger ca.4.000 mia. kr., der svarer til ca. 70 procent af den samlede nationalformue. Bygningsmassen udgør dermed et markant samfundsøkonomisk aktiv, som samtidig danner de fysiske rammer om vores liv. Skal aktiverne opretholde deres økonomiske og brugsmæssige værdi, kræver det, at de driftes og vedligeholdes klogt.

Samtidig er det en kerneopgave i den almene sektor at sikre en sund balance mellem økonomi og kvalitet. Kvalitetsbegrebet i den almene sektorer bredt – det dækker medindflydelse, tryghed, socialt ansvar, klima- og miljø, nærvær, faglig og teknisk kvalitet og service. Dette store ansvar påtager driften sig hver dag for intet mindre end én million mennesker.

Sidst, men ikke mindst, er driften nøglen til den grønne omstilling. Vi skal bygge mindre, renoverenår behovet er der, men først og fremmest drifte og vedligeholde klogt og ansvarligt. Fremtidens bygninger er allerede bygget, og det er dem, vi skal tage bedst mulig vare på.

Driftens udvikling
Driften i den almene sektor har taget kvantespring det seneste årti. Historisk set har driften ikke fyldt meget på et strategisk og taktisk niveau, og kigger man i historiebøgerne, er sektoren rundet af byggeri, boligpolitik og sociale indsatser. Det til trods for, at driften langt hen ad vejen er sektorens kerneopgave og en af grundstenene i at sikre gode hjem til alle.

Med effektiviseringsaftalen i 2016 kom der dog et skærpet fokus på driften. Målet var effektivitet, og det ansvar løftede sektoren til UG med en effektivisering, som overgik måltallet med 330mio. kr. Sammen med de markante besparelser er driften i samme periode blevet opkvalificeret, digitaliseret, omorganiseret, strømlinet, opprioriteret og sidst men ikke mindst, er der opstået en større omstillingsparathed.

For driften kan meget mere end at være effektiv. Allerede i dag bidrager driften til flere bundlinjer.

I denne eksempelsamling kan du læse om, hvordan Munkebo har rykket biologilokalet ud i afdelingens vilde natur, og hvordan FRAK hjælper med at skabe beskæftigelse til de unge.

For hver opgave, der udføres i relation til varetagelsen af de almene boligområder, ligger der et endnu uset potentiale. Et socialt-, klimamæssigt og økonomisk potentiale for at skabe mere værdi for beboerne, for samfundet og planeten, end vi allerede gør i dag.

Med ERFA-møderne har vi sat fokus på to områder, hvor vi tror, at driften vil spille en nøglerolle i fremtiden:

  • Biodiversitet
  • Vilde velfærdsproblemer

Projektet indeholder

AlmenRapport: Værdiskabende gentagelser

En eksempelsamling over tiltag fra boligorganisationer ud fra temaerne biodiversitet og velfærdsudfordringer.

 

"

Den almene boligsektor er en ufortalt succes. De får børn i fritidsjob og voksne i arbejde.

Nina Smith, formand for Reformkommissionen

Fakta
Fakta

Vidste du...

At i 2013 udgjorde værdien af danske bygninger ca. 4.000 mia. kr., svarende til ca. 70 procent af den samlede nationalformue. Bygningsmassen udgør dermed et markant samfundsøkonomisk aktiv, som samtidig danner de fysiske rammer om vores liv. Skal aktiverne opretholde deres økonomiske og brugsmæssige værdi, kræver det, at de driftes og vedligeholdes klogt.