• Fællesarealer Udearealer
  • Byggeri og renovering Projektledelse

Imageskabende udearealer

Alsidige og stimulerende udearealer betaler sig

Status

Afsluttet

Udgivelsesår

2015

Projektejer

3B

Samarbejdspartnere

Se alle
DAB fsb

Støttet af

Landsbyggefonden

Projektdeltagere

Se alle
Hedevig Vestergaard, fsb Marianne Alsing, DAB Anne-Birgitte Hallas, Boligselskabet Sjælland Louise Toft Hansen, Boligforeningen 3B Peter Rasmussen, projektkoordinator

Kontaktperson

Louise Toft Ludvigsen

Projektleder

loha@3b.dk

73762809

Status

Afsluttet

Udgivelsesår

2015

Projektejer

3B

Samarbejdspartnere

Se alle
DAB fsb

Støttet af

Landsbyggefonden

Projektdeltagere

Se alle
Hedevig Vestergaard, fsb Marianne Alsing, DAB Anne-Birgitte Hallas, Boligselskabet Sjælland Louise Toft Hansen, Boligforeningen 3B Peter Rasmussen, projektkoordinator

Kontaktperson

Louise Toft Ludvigsen

Projektleder

loha@3b.dk

73762809

Om projektet

”Attraktive fysiske rammer er én af grundpillerne, når man skal fortælle den gode historie om sit boligområde”, siger Ionee Skovgaard. Hun er uddannet landskabsarkitekt og har sideløbende med projekt 'Imageskabende Udearealer' arbejdet med en omfattende renovering af udearealerne i Egedalsvænge i Kokkedal.

Projektet har dannet erfaringsgrundlag for AlmenVejledningen ’Imageskabende udearealer’, hvis formål er at styrke og udvikle samarbejdet mellem de involverede parter i en friarealrenovering for at sikre bedre uderum. Afdelingens udearealer har mange alsidige funktioner som ankomstareal og som bebyggelsens ansigt udadtil. Alle disse funktioner skal kunne fungere side om side og medtænkes i både projekt og efterfølgende drift, så friarealerne kan tilgodese både beboernes og driftens ønsker og krav til funktioner og indretning. 

”Huslejetab, fraflytninger og hærværk koster en afdeling mange penge. Gode uderum er en vigtig faktor, når man vil vende en negativ udvikling i et boligområde og gerne vil tiltrække og fastholde beboere", siger Ionee Skovgaard. 

Brug vejledningen i jeres egen kommunikation
Vejledningen beskæftiger sig med planlægnings- og gennemførelsesfasen af renoveringen og henvender sig til både afdelingsbestyrelserne og boligorganisationernes administration og drift.

Vejledningen er opbygget af seks artikler og en casebeskrivelse af udearealsrenoveringen i Egedalsvænge, 3B. Artiklerne er skrevet, så de kan læses uafhængigt af hinanden og frit benyttes i boligorganisationernes interne kommunikation eller i kommunikationen med beboerne. Til artiklerne hører værktøjer og inspiration til videre læsning. 

Projektet indeholder

  • AlmenVejledning: Imageskabende udearealer
  • Bilag 1: Uderum for alle (tjekliste)
  • Bilag 2: Planterne gror jo (tjekliste)
  • Bilag 3: Planlægningsværktøj
  • Bilag 4: Boligorganisationens politiske program for udearealer
  • Bilag 5: Tjekliste - 15 typiske fejl ved renoveringer

 

"

En udviklingsplan for friarealerne med en etapeinddeling, gør det muligt at renovere friarealet efter en overordnet idé over flere år.

Uddrag fra AlmenVejledning: Imageskabende udearealer

Fakta
Fakta

Vidste du...

at fysiske forbedringer med tilbud til de unge mindsker hærværk (Det kriminalpræventive råd)