• Byggeri og renovering Bygningsfysik og arkitektur, Projektledelse

Den almene projekthåndbog

Paradigmer, aftaler, kontrakter ifm. bygge- og renoveringssager

Status

Afsluttet

Udgivelsesår

2018

Projektejer

AlmenNet

Samarbejdspartnere

Se alle
Byggenetværk Jylland Byggeskadefonden COWI Bygherreforeningen

Støttet af

Se alle
Landsbyggefonden Byggeskadefonden

Kontaktperson

Niklas

Sekretariatsleder

hh@hh.dk

12345678

Status

Afsluttet

Udgivelsesår

2018

Projektejer

AlmenNet

Samarbejdspartnere

Se alle
Byggenetværk Jylland Byggeskadefonden COWI Bygherreforeningen

Støttet af

Se alle
Landsbyggefonden Byggeskadefonden

Kontaktperson

Niklas

Sekretariatsleder

hh@hh.dk

12345678

Om projektet

Den Almene Projekthåndbog er udviklet på initiativ Byggenetværk Jylland i samarbejde med erfarne projektledere og rådgivere. Projekthåndbogen bygger på en præmis om, at de små og mellemstore boligorganisationer mangler systemer og værktøjer til at håndtere byggesager i egne byggeafdelinger, og derfor ofte indkøber ekstern bistand til selv mindre komplicerede bygge- eller renoveringsprojekter.

I Projekthåndbogen finder du værktøjer, som du som bygherre kan bruge, når du skal udarbejde byggeprogram og udbyde rådgiver- og entreprenørydelser. Du finder desuden paradigmer til aftaler, garantier og dokumentation af kvalitetssikring og aflevering.

Flyttet til BygAlment.dk

Projekthåndbogen driftes i dag af Byggeskadefonden og findes på sitet BygAlment.dk.

"

Styrken ved Projekthåndbogen er, at den er en helt konkret ’how to”-guide, når man står over for nogle konkrete udfordringer i en byggeproces.

Bent Madsen, direktør i BL - Danmarks Almene Boliger

Fakta
Fakta

Hjælp til selvhjælp

Den almene projekthåndbog er tænkt som hjælp til selvhjælp, og erstatter ikke behovet for at byggeorganisationer råder over de rette kompetencer. Alle dokumenter i håndbogens bibliotek er direkte anvendelige, men det er den enkelte byggeorganisations eller projektleders ansvar, hvordan dokumenterne anvendes i praksis. AlmenNet, Byggeskadefonden eller Byggenetværk Jylland er således uden ethvert ansvar i forhold til anvendelsen af projekthåndbogens informationer og dokumenter.