Lancering af genhusningsvejledning

Arrangementet er afholdt, men her kan du hente materiale og se fotos fra dagen.

Genhusningsarrangement med lancering af vejledning

ARRANGEMENTET ER AFHOLDT -

Her finder du materiale fra dagen

Vi takker alle for en god og lærerig dag og en særlig tak skal lyde til KAB, som stod for arrangementet og har lagt mange timer og ressourcer i at indsamle den viden og de erfaringer, som er resulteret i en flot vejledning, med masser af brugbare værktøjer. 

Kontaktpersoner

Hovedskribent på vejledningen var:

  • Christina Tønder Bell, KAB, ctb@kab-bolig.dk 

De 3 oplægsholdere, som delte ud af egne erfaringer:

  • Bianca Lassen, Boligkontoret Fredericia, bla@boligfa.dk
  • Lisa Christiansen, Glostrup Boligselskab, lc@gb.dk
  • Jørn Stiil Frederiksen, tidl. Boligkontoret Danmark, jorn@stiil.dk

AlmenVejledning i genhusning

Her kan du finde AlmenVejledning samt værktøjer til genhusning

Støtte

Projektet er støttet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (tidl. MBBL).

Temadage

BL afholder temadage 5 steder i hele landet, som vil blive annonceret en af de kommende dage. Hold øje med AlmenNets nyhedsbrev.

Kontakt: Jacob Bjørnsholm Madsen, juridisk konsulent i BL, jbm@bl.dk 

Billeder fra dagen
 2

4

5

_______________________________________________________

Invitation til arrangementet (bemærk - ER afholdt)

Genhusning er en kompliceret og krævende affære, og indebærer en risiko for splid mellem beboere og administration. Men det modsatte gør sig også gældende, og potentialet for i fællesskab at skabe en ny og stærkere boligafdeling er ligeledes eksisterende.

Derfor er det med stor glæde, at vi den 27. august kan præsentere den seneste nye AlmenVejledning: "Vejledning til genhusning". Vejledningen er tænkt som inspiration og hjælp til hvordan I sikrer en god genhusningsproces.

Bemærk: Arrangementet er forbeholdt ansatte i almene boligorganisationer!

Programmet starter med en officiel præsentation, og efter frokost vil vi arbejde med genhusning i workshops, hvor der bliver mulighed for erfaringsudveksling. I samme anledning lægges der op til en debat om mulighed for etablering af et ERFA–netværk for medarbejdere, der arbejder med  genhusning. 

Arrangementet sker i samarbejde med Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet samt KAB. 

Alle deltagere får naturligvis et eksemplar af vejledningen med hjem.  

Program 1. del - Officiel præsentation

Kl. 11.00: Velkomst
Kl. 11.05: Præsentation af vejledning
Kl. 11.25: Oplæg med fokus på projektledelse
Kl. 11.30: Oplæg med fokus på økonomi
Kl. 11.35: Oplæg med fokus på beboerinddragelse
Kl. 11.40: Spørgsmål og afrunding
Kl. 12.00: Let frokost

Program 2. del - Workshop for praktikere

Kl. 12.30: Præsentation af workshops
Kl. 12.35: Workshop 1
Kl. 12.55: Workshop 2
Kl. 13.15: Workshop 3
Kl. 13.35: Diskussion i plenum - hvordan kan vi bruge hinanden?
Kl. 14.00: Afrunding og netværk - vi byder på et glas vin
Kl. 14.30: Tak for i dag!

Sidste frist for tilmelding var den 17. august 2015. Har du spørgsmål til arrangementet, kontakt venligst:

Christina Tønder Bell, tlf: 3363 1166, mail: ctb@kab-bolig.dk

Fakta

Sted

BL, Studiestræde 50, København V

Priser

Gratis

Tidspunkt

Kl. 11.00 - 14.30