Netværksmøde i Odense

AlmenNet inviterer til årets sidste netværksmøde med temaet: fremtidssikring og bevaring af det murede byggeri, hvor vi får en unik mulighed for at se det Realdania-støttede demonstrationsbyggeri Højstrupparken i Odense. Mødet foregår i samarbejde med FaB og kampagnen '1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser'.

Foto: Realdania og Bjørn Pierri Enevoldsen

ARRANGEMENTET ER AFHOLDT -

Her kan du se opsamling, slides og billeder fra netværksmødet

______________________________________________

Tema: Renovering af de murede parkbebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne

På netværksmødet skal vi se på demonstrationsprojektet Højstrupparken og de spændende løsninger i 1:1 bl.a. i prøvelejligheden. Endvidere præsenteres kampagnens publikation 'Renoveringsguiden', som giver viden og anbefalinger til en helhedsrenovering.

Der er lukket for tilmelding til netværksmødet. Har du spørgsmål til din deltagelse eller ønsker du at komme på venteliste, så kontakt Jeanette Daniel, jda@bl.dk 

Morten Ørsager fra KPF Arkitekter/Erik Møller Arkitekter, som står bag demonstrationsprojektet i Højstrupparken i Odense, og Mette Mechlenborg, kampagneleder og rådgivningschef, kommer og fortæller. Alle deltagere får et gratis eksemplar af renoveringsguiden med hjem.

Om formiddagen vil bl.a. Marie Karkov fra BL, fortælle om det nye
Almen Talent Akademi, som er en udløber af det gennemførte udviklingsprojekt i AlmenNet: 'Fra viden til forandring'.

Bemærk: Netværksmødet er forbeholdt medarbejdere i almene boligorganisationer!

Dagens program:

Kl. 10.00: Velkomst
v. Bent Bøllingtoft, direktør FaB

Kl. 10.10: Nyt fra AlmenNet
v. Olav Kirchhoff, AlmenNets sekretariat

Kl. 10.30: Alment Talent Akademi - Talenter til forandringsledelse
v. Marie Karkov, BL - Danmarks almene boliger

Kl. 11.00: Release - 'Imageskabende udearealer'
v. Ionee Skovgaard, projektleder

Kl. 11.45: Frokost (fortsætter ind i næste punkt)

Kl. 12.00: Tema: Kampagnen 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser
v. Mette Mechlenborg, kampagnechef og Esben Dannemand, kampagnen

 • Velkommen og introduktion til kampagnen
 • Film om perioden
 • Oplæg om bygningskultur og bevaringsværdier

Kl. 12.30: Højstrupparken og helhedsplanen
v. Henrik Max Rasmussen, projektchef i FaB

Kl. 12.45: Demonstrationprojekt og helhedsrenovering
v. Morten Ørsager, KPF Arkitekter / Erik Møller Arkitekter

 • Beboerkontakt / dialog / beboerinddragelse
 • Økonomi / finansiering / huslejestigninger
 • Hovedprioritering i helhedsplanen
 • Energiløsninger
 • Rumlige forandringer / disponering
 • Materialevalg – prioritering
 • Altanløsning
 • Efterisoleringer / kuldebroer

Kl. 13.45: Besigtigelse af Højstrupparken og 1:1 løsninger

Kl. 15.00: Tak for idag!

Fakta om kampagnen 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser:

1940’erne og 1950’erne udgør en guldalder i den almene sektors historie. Her tegnede nogle af de bedste arkitekter en række væsentlige hovedværker i den danske arkitekturhistorie, og byggeaktiviteten var høj: Fra 1940 til 1950 blev der bygget ca. 8.500 murede boligbygninger med 180.000 boliger, hvoraf knap 60% af dem var i det almene.

I dag har mange af bebyggelserne brug for at blive moderniseret og energirenoveret, så de lever op til nutidens boligmønstre og boligdrømme. Men renoverer man uden at tænke på helheden og de oprindelige kvaliteter, risikerer man at udvande denne tidstypiske arkitektur. Derfor har Realdania igangsat en kampagne, der i samarbejde med Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Kulturstyrelsen sætter fokus på, hvordan kvaliteterne i 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser kan videreføres i fremtiden. Konkret er ønsket med kampagnen at udvikle og formidle løsninger, hvor energirenovering og bevaring går op i en højere enhed. Målet er at skabe netværk og videndeling mellem forskellige fagligheder samt udvikle nye løsninger til helhedsorienteret renovering.

Kampagnen består af demonstrationprojekt i Højstrupparken i Odense, to gratis publikationer og en række formidlingsaktiviteter.

Læs mere på Realdanias hjemmeside

Se også film om perioden

Fotos: Realdania og Bjørn Pierri Enevoldsen

2

Bebyggelsen har flere typer altaner, både franske altaner og udvendige altaner, der alle er fint detaljerede og bearbejdede.

3

Bygningerne har varierende højder, som giver et varieret forløb langs de røde tagflader.

4

Dele af indgangspartiet er hvidmalet med store ruder og matcher bebyggelsens øvrige vinduer og døre.

Fakta

Sted

Højstrupparkens fælleshus, Højstrupvej 22, 5200 Odense SV

Priser

Gratis. For medlemmer og interesserede boligorganisationer.

Tidspunkt

Onsdag d. 21. oktober 2015, kl. 10-15.

Kontakt