Spor 3

Vigtige overvejelser om kommunikation

Grundlæggende bør kommunikation og markedsføring af bofællesskabet til de kommende beboere tænkes ind helt fra start af i processen.

En tydelig og gennemført markedsføringsstrategi giver de boligsøgende en klar fornemmelse af, hvad de kan skrive sig op til lige netop her.

I hvilken grad er der tilgængelig information om udbuddet af forskellige seniorboformer? 
Projektets spørgeskemaundersøgelse viser et stort behov for at prioritere kommunikationsindsatsen højt og tidligt i processen.


Hvad skal overvejes i kommunikationen?

 • Skal bofællesskabet have en særlig profil – eksempelvis for de erhvervsaktive, for de klima- og miljøinteresserede eller noget helt tredje? 
 • Skal bofællesskabet appellere til en så bred gruppe af boligsøgende som muligt?
 • Hvem er målgruppen, og hvor er de henne?
 • Hvad skal vi kalde det?
 • Hvilke kommunikationskanaler skal vi anvende i markedsføringen?
   

Gode råd til nybyggede seniorbofællesskaber:

 • Lad de boligsøgende møde hinanden tidligt ved et infomøde eller byggepladsbesøg. Når de mærker kemi med hinanden, er det nemmere for dem at forholde sig til et kommende bofællesskab.
 • Hvis I ønsker en tidlig beboerinddragelse: Det er vigtigt at spotte ildsjælene, der kan bære det videre, til de første infomøder og få dem engageret.
 • Få spurgt de boligsøgende om, hvad de ønsker af deres bolig og bofællesskabet, tidligt i processen.
 • Byggepladsbesøg og byvandringer kan gøre projektet mere håndgribeligt for de boligsøgende, hvis de fysiske rammer endnu ikke er færdige.
 • De boligsøgende skal vide, hvad de går ind til, gerne allerede i indkaldelsen til det første infomøde – særligt, hvis der lægges op til bofællesskab med en relativt høj grad af forpligtende fællesskab.
 • Tidlige informationsmøder kan give nyttig viden om efterspørgslen, men tydeliggør, at I endnu er meget tidligt i processen. Der vil altid være udfordringer i at vise skitser, der kan ændre sig.
 • Mange boligsøgende ved ikke helt, hvad de egentlig vil have, og det kan blot skabe yderligere forvirring at blive præsenteret for flere valgmuligheder.
 • Mange boligsøgende har måske aldrig boet alment før. Giv en introduktion til, hvad det vil sige at bo alment, på det allerførste infomøde og i udlejningsmaterialet, så er de boligsøgende allerede klædt godt på. Det være nødvendigt at tydeliggøre over for mange husejere, hvad de får som almen beboer – for hvorfor flytte til en dyr lejebolig, når man sidder næsten gratis i sit hus gennem mange år?