Spor 3

Vigtige overvejelser om udlejning

Bofællesskaber, der udlejes efter særlige kriterier, kræver særskilte ventelister.


Bofællesskaber, der udlejes efter særlige kriterier, kræver særskilte ventelister. Det betyder også, at hvis man ombygger eller omdanner eksisterende bebyggelse til et bofællesskab, skal der ligesom i nybyggeri skabes en venteliste og helst i så god tid som muligt (1-2 år før indflytning).


Fortrinsret til de nuværende beboere

I udlejningskriterierne kan boligselskabet ud over alderskriteriet og kønsfordelingen overveje, om der skal gives fortrinsret til beboerne i den bebyggelse eller boligafdeling, som bofællesskabet ligger i. Det kan eksempelvis være, at en tredjedel af boligerne tilbydes de nuværende beboere, en tredjedel tilbydes ventelisten, og en tredjedel tilbydes udefrakommende eller den tilkoblede beboergruppe, hvis en sådan er etableret tidligt i processen (under forudsætning af, at der ikke er kommunal anvisning til bofællesskabet).

Hør Himmerland Boligforening fortælle om udlejning i eksisterende boliger.Genhusning af de nuværende beboere

Hvis ombygningen eller omdannelsen gør det nødvendigt for de nuværende beboere at flytte ud, og de ikke opfylder udlejningskriterierne for at flytte ind igen, er der tale om permanent genhusning. Hvis de opfylder udlejningskriterierne, er der tale om en midlertidig genhusning, og de skal da tilbydes boligen igen efter omdannelsen.

Læs mere om genhusning.

Kommunal anvisning i bofællesskaber
Hvis der i forvejen anvendes kommunal anvisning i den boligafdeling, hvor omdannelsen/ombygningen af bofællesskabet foregår, skal det tidligt i processen afklares med kommunen, hvorvidt den kommunale anvisning også skal gælde bofællesskabet. Hvis den kommunale anvisning også gælder seniorbofællesskabet, skal den boligsøgende overholde udlejningskriterierne på lige fod med bofællesskabets ventelistemedlemmerne. Mange steder er det kutyme ikke at anvende kommunal anvisning i bofællesskaberne. Der kan i stedet for forhandles med kommunen om evt. at sætte den kommunale anvisning op i de resterende boligafdelinger eller bebyggelser som kompensation.