Beboerdemokratisk proces 2

Hjælp til at planlægge og gennemføre et beboerinddragelsesforløb under byggesagens udførelse

AlmenVejledning: Beboerdemokratisk proces 2

1. udgave, 2008

AlmenVejledningen "Beboerdemokratisk proces 02 - fra skema A til skema C", er et arbejdsredskab til aktører involveret i planlægning og gennemførelse af beboerinddragelsen i renoveringsprojekter og fremtidssikring i alment boligbyggeri.

Vejledningen beskriver, hvordan man gennemfører et renoveringsprojekt i samarbejde med og under hensyntagen til styregruppe/byggeudvalg, afdelingsbestyrelse, øvrige beboere, rådgivere og andre samarbejdspartnere.

Denne publikation er en opfølger på vejledningen Beboerdemokratisk proces. 


Find vejledningen i AlmenNets app

Download

PDF