Bæredygtighed gennem digitalisering

Overblik over aktuelle forsøgsprojekter i den almene sektor.

Den digitale omstilling af samfundet er i fuld gang og nye digitale teknologier udvikles hele tiden. For byggebranchen er det ikke længere et spørgsmål om, hvorfor eller hvornår der skal investeres i digitale værktøjer og kompetencer, men snarere hvordan. Dette ses også i den almene boligsektor, hvor de digitale værktøjer også har vundet indpas i hverdagen.

Transport- og Boligministeriet lancerede i begyndelsen af 2019 Strategi for digitalt byggeri med henblik på at fremme udviklingen og øge digitaliseringen i byggeriet i Danmark. Strategien indeholder 18 initiativer, der har til formål at fremme bæredygtighed samt højne produktiviteten, effektiviteten og kvaliteten af byggeriet i Danmark.

Som resultat af disse indsatser er en række projekter inden for digitalt byggeri, IKT, digitale værktøjer i driften og andre digitale cases fra den almene sektor blevet gennemført. Målet med denne temarapport er således at skabe et samlet overblik over de mange projekter og rapporter, der er udarbejdet af blandt andre Bygherreforeningen, DTU og ikke mindst en række udviklingsorienterede, almene boligorganisationer.

Publikationen har karakter af et projektkatalog. Med den i hånden, får læseren en genvej til viden, værktøjer, og kan eventuelt fordybe sig yderligere i de centrale problemstillinger. De indeholdte projekter er valgt ud fra, hvad der pt. er vurderet som aktuelt for den almene sektor. Listen er således ikke udtømmende.

Publikationen retter sig mod professionelle, der arbejder med digitalisering af almene boligområder.

Publikationsbibliotek
Med AlmenNets publikationsbibliotek ved hånden har du let adgang til alle udgivne publikationer i et læsevenligt, digitalt bladreformat. Du kan nemt skabe dig overblik over publikationerne og finde det du leder efter via den brugervenlige søgefunktion.

Find rapporten i AlmenNets e-pages her!

Download

PDF

E-pages

IT & Teknologi Projektledelse & forandring Energi, klima & miljø Helhedsplaner & fremtidsanalyse