AlmenNets udviklingsprojekter

Udviklingsprojekter

Motoren i AlmenNet er vores udviklingsprojekter. Her samarbejder medlemmerne om at udvikle gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre de almene boliger. 

Udviklingsprojekterne udvælges og gennemføres af foreningens medlemmer, og giver grundlag for efterfølgende formidling, læring og innovation. Udviklingsprojekterne udmønter sig typisk i en publikation med tilhørende værktøjer, som beskriver en bedste praksis på det pågældende felt, og som kan opkvalificere de almene boligadministrationers kompetencer i varetagelse af bygherrerollen. Endvidere er det vores målsætning, at udviklingsprojekterne er med til at understøtte et konstruktivt samarbejde med beboere, bestyrelser, myndigheder og byggeparter.

Alle AlmenNets udviklingsprojekter tager afsæt i en af nedenstående kategorier, der tilsammen udgør AlmenNets arbejdsfelt og forståelsesramme:

- Program
- Projektering
- Udførelse
- Drift
- Innovation og læring

Gå til Almennets egne udviklingsprojekter her

“Udviklingsprojekterne er motoren i AlmenNet”
Rolf Andersson, formand for AlmenNet