Vilde boligområder

Udviklingsprojektet 'Vilde boligområder' handler om at forandre udearealer – store som små – til spirende rum af rig og vildere natur.

Cam James

Om projektet

Naturen har det svært, og vi er midt i en biodiversitetskrise, som betyder, at der er mange plante- og dyrearter, der udryddes i et tempo, der aldrig har været højere.

Den gode nyhed er, at de almene boligorganisationer kan være med til at bevare naturens mangfoldighed og skabe levesteder for planter, svampe og dyr imellem boliger og bygninger.

Dette projekt er et bidrag til, hvordan de almene boligafdelinger konkret kan bidrage med at fremme biodiversiteten. Vi har samlet inspiration og forslag, der kan tilpasses lokalt til den enkelte afdelings ressourcer, størrelse, beliggenhed og mod.

Med en fælles indsats for øget biodiversitet er der også en god mulighed for at invitere alle med til omdannelsen i afdelingen, og dermed kan beboerne få endnu mere indflydelse på noget af det vigtigste i vores hverdag – vores bolig og vores boligområde.

Vilde Boligområder
Vilde Boligområder handler om at forandre udearealer – store som små – til spirende rum af rig og vildere natur. Formålet er at få vildhed og natur ind, der hvor mennesker bor, arbejder og leger. 

Med projektet vil vi beskrive og demonstrere, hvordan boligområder med forskellige virkemidler kan bidrage til en øget biodiversitet, og dermed spille en afgørende rolle for vilde planter og dyrs vilkår i Danmarks byer.

Projektet indeholder tre hovedelementer:

  1. Gode råd og guides til at komme i gang
  2. En samling af cases, som viser hvordan andre har gjort
  3. Hjælp til, at få succes med indsatserne

 

Fysiske eksemplarer af hæftet kan rekvireres på almennet@almennet.dk

“Med projektet vil vi beskrive og demonstrere, hvordan boligområder med forskellige virkemidler kan bidrage til en øget biodiversitet, og dermed spille en afgørende rolle for vilde planter og dyrs vilkår i Danmarks byer.”

Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Julie Skoven, kundekonsulent i KAB

Mail:

julsk@kab-bolig.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

960.500 kr.

Støttebeløb fra forsøgspulje

531.500 kr.

Projektstart og slut

02. aug 2021 - 19. okt 2022

Støttet af

Projektejer

KAB

Ansøgningsår

2021

Projektdeltagere

KAB