Projekthåndbogen

Ville det ikke være smart at have en fælles, opdateret projekthåndbog for alment byggeri?

Om projektet Fakta

Om projektet

Ville det ikke være smart at have en fælles, opdateret projekthåndbog for alment byggeri? Den idé fik en række af AlmenNets jyske medlemmer, og så var der ikke langt fra tanke til handling. I dag er projekthåndbogen godt på vej under ledelse af Skanderborg Andelsboligforening. 

”Formålet med projektet er jo at udvikle, opdatere og tilpasse projekthåndbogen for AlmenNets medlemmer og den øvrige sektor. På denne måde kan der samlet set spares tid og ressourcer, fordi den enkelte boligorganisation ikke behøver at have sin egen projekthåndbog”, fortæller Erling Weber Jensen, som er projektansvarlig og direktør i Skanderborg Andelsboligforening.

Projekthåndbogen hjælper den almene bygherre igennem byggeriets faser, udbud og aftaler, og den indeholder forskellige dokumenttyper:

  • Vejledninger hvor den projektansvarlige kan hente viden om relevante emner i forhold til byggesagsadministration, udbudsprocedurer, beboerinddragelse, arbejdsmiljø, kvalitetssikring mv.
  • Paradigmer for forskellige dokumenter som tilrettes for hver byggesag og anvendes i forbindelse med udbud og aftaleindgåelse.
  • Standardbranchedokumenter som omfatter branchens vigtigste dokumenter herunder aftalegrundlag, ydelsesbeskrivelser, vejledning til Tilbudsloven og EU’s udbudsdirektiver samt udvalgte publikationer.
  • Eksempler hvor den projektansvarlige kan hente inspiration i projekter udført i andre boligselskaber.

Forventningen er derfor, at projekthåndbogen vil være med til at gøre byggesagerne lettere at håndtere og kvalitetssikre proces og resultat.

”Vi vurderer, at projekthåndbogen især har værdi for boligorganisationer, som ikke regelmæssigt har større byggesager og dermed ikke har opbygget en opdateret dokumentsamling og vidensbank”, slutter Erling Weber Jensen.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden og forventes færdiggjort i efteråret 2018.Fakta

Status

Igangværende projekt

Kontakt

Erling Weber Jensen

Mail:

ewj@sab-net.dk

Projektledelse & forandring Helhedsplaner & fremtidsanalyse