Ny afleveringsproces for byggeri

Byggeriet har i mange år kæmpet på mange fronter for at reducere fejl og mangler. Ny Afleveringsproces er et bidrag til denne indsats.


Om projektet

Afleveringen er et juridisk omdrejningspunkt i byggeprocessen, hvor produkterne første gang overleveres til bygherren med deraf følgende risikoovergang. Mange bygherrer skal herefter videreoverdrage byggeriet til brugere, kunder og lejere.

Udgangspunktet for arbejdet med Ny Afleveringsproces er en erkendelse af, at antallet af mangler ved afleveringsforretningen opleves som stigende og af mere væsentlig karakter. Bygherrerne oplever det som om, der sker en uheldig glidning, så der i dag accepteres afleveringer med flere og alvorligere mangler.

Bygherreforeningen mener, at der er behov for at tænke byggeprocessen til ende og fokusere på det centrale punkt i byggeprocessen – afleveringen.

I Ny Afleveringsproces er der ikke tale om en i juridisk forstand ny slags aflevering, men derimod om en før-aflevering (stadeopgørelse mm.) med planlægning og rapportering, som er en forberedelse til afleveringsforretningen.

Bygherreforeningens Ny Afleveringsproces indeholder følgende elementer:

  • Indkaldelse til før-aflevering
  • Entreprenørens stadeopgørelse
  • Før-afleveringsmøde
  • Aftale om færdiggørelse og mangelafhjælpning
  • Afleveringforreting iht. AB92 og ABT 93
  • Afhjælpning af evt. restmangler fra afleveringsforretningen
  • Mangelsyn

Du kan downloade rapporten om Ny Aflevering øverst på siden.

Find også vejledningen i AlmenNets appDen nye afleveringsproces

Rapportens forslag til en ny afleveringsproces, er beskrevet i følgende seks trin:

1. Før-aflevering

2. Færdiggørelse (ikke beskrevet i vejledningen men i skemaet)

3. Afleveringsforretningen

4. Afhjælpning

5. Mangelsyn

6. Overdragelsesforretning til brugerne og ibrugtagning.Konklusion på rapporten

Evalueringen af afprøvningen af Ny Afleveringsproces på de to byggesager viser, at rådgivere og hovedentreprenører, som har været direkte involveret i afprøvningen, har fået gavn af før-afleveringen, og at de støtter initiativet.

Hovedentreprenørerne mener, at metoden også vil kunne overføres til underentreprenørerne og sjakkene, selvom de umiddelbart er afvisende.

Før-afleveringen hjælper hoved- og underentreprenørerne med at få styr på færdiggørelsen, og antal mangler bliver reduceret ved afleveringsforretningen. Hovedentreprenørerne mener, at man skal have fat i det tunge kvalitetsarbejde, hvis fejl og mangler skal reduceres drastisk.

Før-afleveringen medvirker også til, at kvalitetsrapporten og drifts- og vedligeholdsinstruktioner bliver mere færdige, hvis der sættes fokus på dette i før-afleveringen.

En udvidet konklusion på projektet kan læses herFakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Niels Haldor Bertelsen

Mail:

nhb@sbi.aau.dk

Støttet af

Projektejer