Nabodrift

Fællesskab og lavere driftsudgifter i almene boligafdelinger

KAB

Nabodrift er et nyt bokoncept, hvor den almene boligsektors dagsorden om effektivisering går hånd i hånd med et fokus på fællesskab, rummelighed og bidrag til samfundsudviklingen.

Med nabodrift fremmes fællesskabet og relationerne i boligafdelingen. Rammerne for fælles og frivilligt arbejde styrkes, og alle inviteres med, både de unge og de ældre, familierne og dem, der bor alene. Man løfter i flok og yder der, hvor man kan.

Nabodrift handler om sammen at varetage en række opgaver i boligafdelingen. Det skaber et fælles mål for naboerne. Et mål, der er vedtaget i fællesskab. Det er ikke noget, den ene nabo gør for den anden, men noget, man gør for og med hinanden.

Med nabodrift udvides beboerdemokratiets rolle, og beboerne får mulighed for endnu større indflydelse. Ved nabodrift tror man på beboernes ressourcer, på at lade dem få en fremtrædende rolle og på at give dem indflydelse på noget af det vigtigste i deres hverdag – deres bolig og boligområde.

Med det nye bokoncept tages der samtidig stilling til boligafdelingens udgifter. For når (drifts)opgaverne løses i fællesskab af beboerne, mindskes udgiften til ansatte og eksterne leverandører. Dermed sikrer vi boliger til mennesker med helt almindelige indkomster.

Nabodrift udspringer af KABs erfaringer med afdelinger, hvor beboerne selv varetager driften via konceptet AlmenBolig+. I disse afdelinger er der ikke ansat driftspersonale og beboerne står selv for at varetage driften. De skal selv slå græsset, afkalke vandhanen, renholde området, holde afdelingsmøder, rekvirere håndværkere og godkende fakturaer. Dette sker uden løn og for at holde huslejen nede - og konceptet fungerer. Det er altså lykkedes at bygge og administrere boliger med en relativ lav husleje ved blandt andet at nytænke driftskonceptet.Fordele ved nabodrift
Der en række andre fordele ved, at beboerne selv varetager dele af driften. Beboernes eget ansvar for drift og vedligeholdelse giver dem større ejerskab til afdelingen, de passer bedre på deres område, og at de er mere engagerede i fællesskabet. Der bliver et bedre bomiljø, og beboerne bliver gladere for at bo, hvor de gør.

Beboerne i de eksisterende AlmenBolig+ afdelinger fortæller, at de fælles driftsopgaver bidrager til, at de lærer deres naboer bedre at kende. Dermed får de bedre naboskab og fællesskab, hvilket blandt andet kan bidrage til tryghed i boligområdet.Med 24 afdelinger og 8 års erfaringer har KAB indsamlet erfaring og viden om, hvordan beboere selv kan varetage driften og derved både sikre afdelingen besparelser og et godt og trygt naboskab. Denne viden er værd at bringe videre til almindelige allerede etablerede almene afdelinger, så flest mulig kan få glæde, af de gode erfaringer.

Håndbog til inspiration
Med håndbogen ønsker vi at fremme bedre bomiljøer og inspirere til nabodrift i almindelige almene afdelinger. Indholdet er så konkret, at bestyrelserne kan håndplukke det der er relevant for dem, og bruge det med det samme.

Nabodriften vil dermed kunne tilpasses, så det passer til den almindelige almene afdelingens egne ressourcer og beboersammensætning.

I højre side finder du AlmenVejledningen Nabodrift, samt de samlede bilag fra projektet.

“Vi har høstet frugterne af de gode erfaringer, vi har med AlmenBolig+ og gjort dem tilgængelige for andre, så man også her kan spare på økonomien og være med til at styrke nabo- og fællesskab.”
Julie Jettesdatter Skoven, kundekonsulent i KAB

Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Julie Jettesdatter Skoven

Mail:

julsk@kab-bolig.dk

Projektstart og slut

01. jun 2020 - 16. aug 2022

Støttet af

Projektejer

KAB