Industrialisering

Udfordringen er stor. Det er potentialet til gengæld også. industrialisering kan føre til bedre, billigere og hurtigere renoveringer af almene boliger

Om projektet

"Industrialisering af processer og produkter i alment byggeri" er et forprojekt, der har som formål at undersøge behov og muligheder for at fremme industrialiseringen af processer i og produkter ved klimavenlig renovering af almene boliger.Det er endvidere  et formål at tilvejebringe en udviklingsplan for gennemførelse af en række såkaldte prototypeprojekter, der kan bidrage til: 

  • At skabe en bygherredreven industrialisering af processer og produkter i energi- og klimabæredygtig renovering af almene boliger.
  • At skabe en bygherredrevet incitamentsstruktur til at understøtte byggebranchens interesse i at udvikle kapacitet og kompetence til industriel design og produktion af bygningsdele til renovering af energi- og klimabæredygtig renovering, samt til at mestre en industriel byggeproces, som kan gøre renoveringen bedre, billigere og hurtigere

Der er tre hovedaktiviteter i projektet:

Aktivitet 1: Forståelsesramme, netværksdannelse og arbejdsgrundlag

Aktivitet 2: Kortlægning af udviklingsområder

Aktivitet 3: Formidling og udviklingsprogram til hovedprojekt 

Projektet tager afsæt i de problemstillinger, som er blevet aktualiseret under udarbejdelsen af AlmenVejledning 'Trinvise fornyelse'.

“Der ligger også en udfordring i at få de almene bygherrer til at se fordelene ved at gå sammen i rammeudbud af udvalgte bygningsdele, som er en forudsæt­ning for at åbne markedet for bedre, billigere og hurtigere energirenovering af almene boliger”
Michael Graae, FSB

Værktøjer

AlmenRapport

1. udgave, 2011

Industrialisering og effektivisering af processer og produkter - i fremtidssikring, trinvis fornyelse og energirenovering af almene boliger - har som formål at bidrage til en bedre, billiger og hurtigere renovering og modernisering af ældre almene boliger.Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Michael Graae

Mail:

mgr@fsb.dk

Støttet af

Projektejer

FSB