Fremtidens seniorboformer og fællesskaber

Igangværende udviklingsprojekt

Om projektet

Fotokreditering Boligkontoret Danmark
Mona, beboer i Gram Boligforening, Fotograf Dennis Morton
Ejendomsfunktionær, Bogensen Boligforening, Fotograf Stefan Kristensen

Det er tydeligt, at udbud og efterspørgsel ikke hænger sammen, når vi ser på markedet for seniorbofællesskaber. De ca. 80.000 seniorer, som ønsker at bo i seniorbofællesskab ifølge ældredatabasens undersøgelse, forventes i henhold til Det Nationale Forskningscenter for Velfærd at stige til 120.000 i 2044. Vores aktuelle udbud af seniorbofællesskabsboliger i Danmark er i dag på knap 7.000 boliger.

Når Realdanias og andres undersøgelser samtidigt viser, at ældres livskvalitet kan forøges, såfremt der tidligere i livet foretages en transition til en mere aldersvenlig bolig med gode faciliteter, der understøtter gode naborelationer fremfor at bo i egen bolig indtil evt. plejeboligstadiet, er det vigtigt at spørge sig selv: hvad kan vi gøre for at fremme antallet af seniorbofællesskaber?

Nyt om projektet fra december 2019: "Vi har brug for flere seniorboformer med bred appel!"

Læs om Seniorbofællesskaber til debat på Folkemødet 2019

I Boligkontoret Danmark har man oplevet, at udfordringen ofte ligger i organiseringen. Der er behov for forskellige organiseringer og processer, alt efter om det er en gruppe interesserede borgere, et boligselskab, en kommune, en privat developer/organisation eller andre, der tænder den første glød til skabelsen af et fremtidigt seniorbofællesskab. Der har manglet en slags hvidbog eller procesmanual, som samler erfaringerne og viser best practices i, hvordan man organiserer og faciliterer processen bag.

Samtidig har der i Boligkontoret Danmark været en klar overbevisning om, at der er behov for at udfordre den traditionelle seniorbofællesskabsform. Et gennemgående ønske har været - baseret på efterspørgslen - at udvide begrebet seniorbofællesskab og gøre paletten bredere i typer af fremtidige seniorboformer og fællesskaber.

Da projektet har sit primære fokus på det organisatoriske samt processerne i skabelsen af forskellige slags seniorboformer og fællesskaber, tager undersøgelserne udgangspunkt i relationer mellem mennesker fremfor alene på mursten, indretning og udearealer.

Hvad er hensigten med projektet?

Projektet har to klare hensigter:

  • Detaljeret guide til beboerprocesserne

Med det formål at gøre organiseringen og processerne nemmere at gå til og håndtere undervejs, vil vi lave en procesvejledning fra start til efter indflytning. Hvordan ser den ideelle køreplan for beboerprocessen ud, når byggeprocessen kører parallelt hermed? Hvordan håndterer vi brugerinvolveringen, så vi skaber de bedste rammer for en bred, velfungerende og langtidsholdbar beboersammensætning? Hvordan ser processen og organiseringen ud, når vi involverer de kommende beboere på forskellige tidspunkter undervejs i skabelsen af seniorbofællesskabet – også først ved indflytning?

  • Udfordre konceptet for fremtidens seniorboformer og fællesskaber

Projektets anden del har til formål at undersøge forskellige former for hybrider mellem forskellige slags bofællesskaber, hvor samværsidealet definerer fællesskabsformen.

Der undersøges, hvad det er, der skaber og definerer fællesskabsformerne. Hvordan adskiller de sig fra hinanden i de forskellige hybrider, og hvordan påvirker de beboerprocesserne, organiseringen og samværet? Ligeledes undersøges der, hvilke ønsker og behov seniorerne har til fællesskab; ønsker de f.eks. at bo mangfoldigt eller med nogle, der minder om dem selv? Hvor tæt ønsker de at bo sammen, hvor og hvordan? Vil de helst flytte i en eksisterende fælles boform eller være med til at starte en op? Og hvordan påvirker det beboerprocesserne, organiseringen og samværet?

Undersøgelsen skal give viden om såvel som inspiration til at skabe alsidige seniorboformer og fællesskaber, der er rustet til fremtidens behov.

Hvem samarbejder projektet med?

Følgende boligselskaber deltager med cases i projektet: Bogense Boligforening v. Boligkontoret Danmark, Himmerland Boligforening, Boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg, Boligselskabet Sjælland, Fyns Almennyttige Boligselskab, Vallensbæk Boligselskab v. KAB og 3B. 

Hvad forventer vi kommer ud af projektet?

Projektet skal resultere i en procesvejledning i AlmenNet-regi, der angiver guidende best practices i at kunne håndtere organiseringen og de beboerprocesser, der ligger i skabelsen af forskellige slags seniorbofællesskaber, uanset om man er en borgergruppe, et boligselskab, en kommune eller andre, der ønsker at opføre et bofællesskab. Vejledningen skal desuden indeholde brugbare og relevante skabeloner til at kunne facilitere processerne i skabelsen af seniorbofællesskaber (eks. procesplan, aftalegrundlag, vedtægter, værdigrundlag, kommunikationsværktøjer, udlejningskriterier, førstegangsudlejning, udlejning efter indflytning mm.).

Den nye viden, man får ved gennem analysearbejdet at udfordre de eksisterende seniorbofællesskabsformer, skal gerne kunne afdække universelle værdier og behov hos seniorerne. Dette skal kunne give inspiration til forskellige koncepter for boformer og fællesskaber, der kan bruges på tværs i hele den almene boligbranche, i byggebranchen generelt samt hos kommuner og de organisationer, der i dag arbejder inden for området.

Hvor er projektet nu?

Projektets organisering er på plads, og indsamling af viden om, hvad der allerede er undersøgt på området, er i gang. I efteråret 2020 er man i gang med at behandle resultaterne af den kvantitative undersøgelse samt udvikle procesværktøjerne i samarbejde med de deltagende boligselskaber.

Du kan løbende følge projektet og vores foreløbige resultater her.


Fakta

Status

Igangværende

Kontakt

Karina Lauridsen

Mail:

kala@bdk.dk

Støttet af

Projektejer

Projektdeltagere

David Vincent Nielsen, ensomhedskonsulent, Ældresagen

Gunvor Christensen, chefanalytiker, VIVE

Mette Margrethe Elf, projektchef, Realdania

Stig Hessellund, projektleder, Realdania

Max Pedersen, seniorbofællesskabsekspert og ph.d., KADK

Lars A. Engberg, seniorforsker, tidl. SBi